Carwyn Jones: Angen cystadleuaeth ar y blaid Lafur

  • Cyhoeddwyd
Jeremy CorbynFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Prif Weinidog Cymru wedi dweud bod yn rhaid i'r blaid Lafur gynnal cystadleuaeth arall i benderfynu pwy fydd yn ei harwain.

Daeth sylwadau Carwyn Jones wedi i'w ragflaenydd, Rhodri Morgan, alw ar Jeremy Corbyn i ymddiswyddo.

Daw hyn wedi i aelodau seneddol gefnogi pleidlais o ddiffyg hyder yn Mr Corbyn ddydd Mawrth.

Ar raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru dywedodd Mr Jones fod angen cystadleuaeth arweinyddiaeth "cyn gynted â phosib".

"Mae'n rhaid cael cystadleuaeth unwaith eto - ynglŷn â phwy sydd yn mynd i arwain y Blaid Lafur.

"Ni ffili jyst cario ymlaen, a dyw hwnnw ddim yn realistig.

"Mae rhai yn dweud y dyle ni uno fel plaid. Wel, di hynny ddim yn mynd i ddigwydd ar hyn o bryd.

"Felly, rhaid cael cystadleuaeth neu does dim gobaith gyda ni i ennill etholiad cyffredinol..."

Disgrifiad,

Carwyn Jones: 'Angen cystadleuaeth'

Fe awgrymodd Mr Morgan nad yw'r arweinydd Llafur yn cael ei weld fel "deiliad credadwy" yn 10 Downing Street.

Mae 172 o ASau Llafur, tri chwarter y cyfanswm, wedi pleidleisio o blaid cynnig oedd yn datgan nad oedd ganddyn nhw hyder yn arweinyddiaeth Mr Corbyn.

Ond mae Mr Corbyn wedi mynnu na fydd yn "bradychu" aelodau'r blaid ar lawr gwlad wnaeth bleidleisio iddo, drwy ildio'r awenau.

Mae Mr Morgan, cyn AS ac AC Gorllewin Caerdydd, wedi datgan ei gefnogaeth i Angela Eagle i fod yr arweinydd nesaf, gan ddweud y gall hi bontio rhwng aelodau hen a newydd y blaid Lafur.

Ychwanegodd bod rhaid i'r blaid gael ei "rysáit hud" yn ôl neu fel arall mae Llafur mewn "trwbl mawr" os oes etholiad yr hydref hwn.

Disgrifiad o’r llun,
Fe ddylai Jeremy Corbyn ymddiswyddo, meddai Rhodri Morgan

Arweinydd 'credadwy'

"Mae'n rhaid i chi gymryd bod yn rhaid i chi geisio cael arweinydd Llafur sy'n ddeiliad credadwy yn 10 Downing Street," meddai Mr Morgan.

"Mae popeth yn ei fywyd gwleidyddol wedi arwain at fod mewn protest rali tu allan i Rif 10, nid i fod yn y swyddfa tu fewn i Rif 10."

Gofynnwyd i Mr Morgan a ddylai Mr Corbyn ymddiswyddo, a dywedodd: "Cyn gynted â sy`n bosib.

"Dydych chi methu parhau mewn sefyllfa lle nad oes gan y rhan fwyaf o'ch ASau unrhyw ffydd yn eich gallu i'w harwain mewn etholiad cyffredinol."

Gan frolio Ms Eagle, dywedodd ei bod wedi bod yn "abl ac yn graff iawn" yn codi hwyliau Llafur wrth gymryd yr awenau gan Mr Corbyn yn ystod Cwestiynau'r Prif Weinidog.

Dywedodd: "Os na fyddai yna rwyg o fewn y blaid Lafur, neu pe bai arweinydd trawiadol newydd, mae pwy bynnag sy'n olynu David Cameron am ddweud 'dydw i ddim awydd etholiad cyffredinol'.

"Ar y llaw arall os ydyn nhw'n gweld Llafur yn parhau i gael ei harwain gan Corbyn, gyda rhan fwyaf o'r Aelodau Seneddol ddim yn dymuno ei gael, mae Theresa May, Boris Johnson neu Stephen Crabb neu pwy bynnag fydd e, am synhwyro buddugoliaeth."