Lladd ci: Dim camau yn erbyn swyddogion yr heddlu

  • Cyhoeddwyd
A foxhound and the relevant stretch of the A55Ffynhonnell y llun, Google/Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ci tebyg i'r un yn y llun yn rhedeg mewn traffig

Mae adolygiad gan Heddlu'r Gogledd wedi dod i'r casgliad fod swyddogion yn iawn i ddefnyddio car yr heddlu er mwyn lladd ci ar yr A55 yn ardal Conwy.

Penderfynodd yr heddlu bod yn rhaid lladd y ci oherwydd nad oedd modd ei reoli mewn modd diogel ar y ffordd ddeuol.

Dywed yr adolygiad na ddylid cymryd unrhyw gamau yn erbyn y swyddogion.

Mae'r adroddiad yn cynnwys argymhellion ynglŷn â chyflwyno canllawiau newydd er mwyn ymdrin â digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.

Fe wnaeth y swyddogion yrru'n fwriadol at y ci ar y ffordd ddeuol rhwng Llanfairfechan a thwnnel Conwy ar 22 Chwefror.

Panel o arbenigwyr

Cafodd heddlu arfog hefyd eu hanfon i'r ardal, ond roedd pryder na fyddai'n bosib saethu'r ci mewn modd diogel.

Roedd y ci wedi mynd ar goll o helfa leol a dywed yr heddlu fod y perchennog wedi cefnogi ymddygiad yr heddlu.

Heddlu'r Gogledd wnaeth gyfeirio'r achos i Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu.

Penderfynodd y Comisiwn y dylai Heddlu'r Gogledd barhau a'u hymchwiliad eu hunai'n i'r digwyddiad gan benodi panel fyddai'n cynnwys milfeddyg, cynrychiolydd o'r RSPCA a swyddog o Uned Cŵn Heddlu'r Met yn Llundain.

Fe wnaeth yr adolygiad benderfynu na ddylid erlyn perchennog y ci, ac y dylai cerbydau yn y dyfodol gario rhwydi.

Dywedodd y dirprwy brif gwnstabl Heddlu'r Gogledd Gareth Pritchard: "Mae'n bechod fod y ci wedi marw yn y modd yma a dwi'n deall y lefel o bryder ymhlith y cyhoedd.

"Rwy'n ddiolchgar i'r panel am roi eu hamser a'u harbenigrwydd i ystyried gwahanol agweddau am y digwyddiad ac am eu manylder wrth gynnig eu casgliadau a'u hargymhellion. "