Y Cofi caredig

  • Cyhoeddwyd
aled griffithFfynhonnell y llun, Aled Griffith

"Dwi'n gw'bod sut mae'n teimlo i gael pobl yn edrych arnoch chi'n wahanol. O'n i'n teimlo dyletswydd i wneud o i deimlo'n rhan o'r byd 'ma."

Yng nghanol yr holl negeseuon gwleidyddol a phêl-droedaidd sydd wedi cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol yn y dyddiau diwethaf, mae un neges arall wedi dal sylw.

Fe adawodd Katie Deynes, 19, neges ar dudalen Facebook y cwmni McDonald's ddydd Mawrth yn diolch i weithiwr un o'u bwytai yn yr Wyddgrug am helpu ei brawd bach Alex, 16, sydd yn awtistig.

Aled Griffith, yn wreiddiol o Gaernarfon, oedd y gweithiwr hwnnw. Roedd wedi cyfarfod Alex pan ddaeth gyda gofalwraig i'r bwyty ddydd Sul.

Pan ddaeth Alex yn ôl gyda'i chwaer y diwrnod wedyn, roedd Aled - cyn-ddisgybl yn Ysgol Syr Hugh Owen ac Ysgol Botwnnog - yn cofio beth oedd ei anghenion.

Mae Aled, sy'n 20 oed, yn byw yn yr Wyddgrug erbyn hyn a bu'n astudio Iechyd a Gofal am gyfnod ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

Meddai wrth Cymru Fyw: "Dwi'n gw'bod sut mae'n teimlo i gael pobl yn edrych arnoch chi'n wahanol.

"Dwi'm yn cymharu fy hun i unrhyw un ag anabledd meddyliol. Nesh i golli fy nhad yn saith oed a gesh i fy rhoi dan ofal rhieni maeth pan o'n i'n naw. Roedd pobl yn chwerthin ar fy mhen i.

Ffynhonnell y llun, Aled Griffith
Disgrifiad o’r llun,
"Dwi'n gw'bod sut mae'n teimlo i gael pobl yn edrych arnoch chi'n wahanol. Nesh i golli fy nhad yn saith oed a gesh i fy rhoi dan ofal rhieni maeth pan o'n i'n naw."

"Gesh i fy mwlio, felly dwi'n gw'bod sut mae'n teimlo i beidio teimlo'n rhan o 'wbath. O'n i'n teimlo dyletswydd i wneud Alex deimlo'n rhan o'r byd 'ma."

Roedd Aled yn cofio fod yn rhaid i Alex gael cwpan gyda'i ddiod gan nad oedd yn gallu yfed allan o'r botel.

"Pan nesh i gyfarfod Alex ar y dydd Sul nesh i annog o i dd'eud be' oedd o isio - i wneud y penderfyniad drosto fo ei hun," meddai Aled.

"Nesh i roi dau degan yn ei 'happy meal' o a pan nath o sylwi nath o wichian mewn cynnwrf. Nesh i dorri'r rheola', ond roedd o werth o i weld ei ymatab o!"

Mae'r newyddion wedi cyrraedd gwledydd ar hyd a lled y byd, gyda'r neges gwreiddiol gan Katie Deyes wedi derbyn dros 30,000 o wahanol ymatebion a sylwadau.

Mae'n debyg hefyd bod ffôn McDonald's yn yr Wyddgrug heb stopio canu gydag ymholiadau i siarad ag Aled.

Ond mae'n dweud ei fod yn falch fod yr ymateb wedi codi ymwybyddiaeth o bwnc mor bwysig yn ein cymdeithas.

"Do'n i ddim yn disgwyl yr holl ymateb," meddai. "Dim dyna oedd fy mwriad i - dwi'n falch bod y teulu wedi gwerthfawrogi."