Trwyn am fargen?

  • Cyhoeddwyd

Mae pobl Aberystwyth wedi cael y cyfle i brynu rhai o hen drysorau Cymraeg, yn siop 'Pop Yp Pethe', sef siop dros dro Siop y Pethe yn y dre.

Siop y PetheFfynhonnell y llun, Siop y Pethe

Wrth i waith adnewyddu ddechrau ar adeilad Siop y Pethe ar Sgwâr Owain Glyndŵr, mae'r perchnogion wedi agor siop dros dro, gan werthu hen stoc a gasglwyd ar lawr cynta'r siop wreiddiol dros y blynyddoedd, gan godi arian i elusen lleol.

Meddai Aled Rees, sydd wedi cymryd yr awennau yn y siop ers fis Tachwedd y llynedd, "mae gyda ni gynlluniau i adnewyddu'r siop. Dydyn ni ddim yn bwriadu gwerthu hen lyfrau yn y dyfodol ond doedden ni ddim eisiau taflu'r trysorau yma, roedden ni eisiau rhoi cyfle i bobl eu cael nhw."

"Byddwn ni'n ail lansio'r siop ar ei newydd wedd tua fis Hydref neu Dachwedd a'n bwriad yw gwerthu cerddoriaeth, llyfrau a chardiau ar y llawr gwaelod a chrefftau gan grefftwyr o Gymru ac ati ar y llawr cyntaf," meddai Aled Rees.

"Roedd 'na lot o drysorau diddorol yma, rhai cylchgronau oedd yn mynd yn ôl 150 o flynyddoedd. Mae 'na rai pobl wedi bod yn dod yma ac eisiau un rhifyn o gylchgrawn arbennig, er mwyn gorffen eu casgliad. Mae'n ddiddorol dod ar draws pethe fel 'na, ac mae lot o'r pethe yma'n werthfawr i bobl."

Ffynhonnell y llun, Siop y Pethe
Disgrifiad o’r llun,
'Ewrop yn Un' gan D Hughes Parry oedd yr olaf o gyfres o ddwsin o bamffledi a gyhoeddwyd gan Wasg Aberystwyth yn 1940 ar ran Coleg Harlech. Ymhlith y teitlau eraill yn y gyfres oedd 'Heddwch a Rhyfel' gan Ben Bowen Thomas, 'Efengyl Hitler' gan T Hughes Griffiths a 'Yr Ymerodraeth Brydeinig' gan B Ifor Evans
Ffynhonnell y llun, Siop y Pethe
Disgrifiad o’r llun,
Ymysg y cylchgronau a'r llyfrau mae bocsus o hen rifynnau o gylchgrawn 'Taliesin' o 1983
Disgrifiad o’r llun,
Rhai cloriau eiconig ymhlith y casgliad o hen lyfrau
Disgrifiad o’r llun,
Pwy sy'n cofio'r cylchgrawn yma o'r 1970au?
Ffynhonnell y llun, Siop y Pethe
Disgrifiad o’r llun,
Plât goffa Saunders Lewis yn cofnodi ei ddyddiad geni a marw 1893 - 1985
Ffynhonnell y llun, Siop y Pethe
Disgrifiad o’r llun,
Rhifyn 'Y Llenor' o 1895, golygydd Owen M Edwards, Rhydychen
Ffynhonnell y llun, Siop y Pethe
Disgrifiad o’r llun,
Clawr un o rifynnau cynnar cylchgrawn Golwg
Ffynhonnell y llun, Siop y Pethe
Disgrifiad o’r llun,
Cyfrol 'Llafar' 1951 gyda detholiad o sgyrsiau, storiau a barddoniaeth radio, wedi ei olygu gan Aneirin Talfan Davies
Ffynhonnell y llun, Siop y Pethe
Disgrifiad o’r llun,
Roedd pob un rhifyn o 'Barn' dros y blynyddoedd yn y casgliad yn Siop y Pethe