Plant yn Ysbyty Bryste wedi eu rhoi 'mewn perygl diangen'

Owain Clarke
Gohebydd Iechyd BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Plant Bryste
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Plant Bryste

Mae ymchwiliad annibynnol wedi dod i'r casgliad fod rhai plant gafodd driniaeth ar y galon yn Ysbyty Plant Bryste wedi eu rhoi mewn perygl o niwed yn ddiangen.

Yn ôl Eleanor Grey QC roedd prinder nyrsys arbenigol a chyfathrebu gwael yn golygu fod rhai plant yn yr ysbyty wedi cael gofal gwaeth nag yr oedden nhw'n ei haeddu.

Fe gafodd yr adolygiad ei sefydlu yn dilyn pryderon gan rieni nifer o blant, gan gynnwys rhai o Gymru, fu farw yn yr ysbyty rhwng 2011 a 2014.

Mae pennaeth y gwasanaeth iechyd ym Mryste wedi ymddiheuro.

Os yw plentyn sy'n byw yn ne neu ganolbarth Cymru angen llawdriniaeth y galon yna maen nhw'n cael eu hanfon i'r Ysbyty Plant ym Mryste.

Ond yn ystod blynyddoedd diweddar, mae nifer o bryderon wedi dod i'r amlwg am safon y gofal yno.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service

Ag yntau ond yn saith mlwydd oed, fe fu farw Luke Jenkins o Gaerdydd wythnos ar ôl cael llawdriniaeth yn 2012.

Roedd e wedi ei eni â nam ar ei galon, ac roedd disgwyl iddo wneud adferiad llwyr yn dilyn y llawdriniaeth, ond cafodd waedlif a thrawiad ar y galon.

Mae ei rieni yn mynnu na wnaeth staff sylwi nag ymateb yn ddigonol wrth i'w iechyd ddirywio.

Yn ôl yr ymchwiliad, roedd lefelau staffio yn y ward benodol honno yn annigonol yn gyson.

Dywedodd ei dad, Stephen, ei fod yn fachgen "afieithus", gan ychwanegu: "Fyddech chi byth yn meddwl fod ganddo unrhyw gyflwr iechyd. Roedd e jest fel plentyn normal yn chwarae gyda'i frawd a'i ddwy chwaer."

Disgrifiad o’r llun,
Rhieni Luke Jenkins, Stephen a Faye

Roedd ei rieni yn bryderus yn y dyddiau cyn iddo farw nad oedd yn cael gofal digonol am ei fod wedi ei symud i ward gyffredinol yn lle aros yn yr uned gofal dwys ac roedd ei gyflwr yn gwaethygu.

Roedd yn colli gwaed ac yn cael poenau yn ei ysgyfaint.

Yn ôl ei fam, Faye dydyn nhw'n dal ddim wedi cael atebion: "Dyna'r unig beth ni eisiau ganddyn nhw...Mae e wastad yno, yr holl amser achos dydyn nhw ddim wedi dweud y gwir wrthym ni am yr hyn ddigwyddodd i Luke, ac maen nhw'n rhoi ni dan straen ychwanegol diangen."

Mae'r teulu wedi derbyn adroddiad unigol ynglŷn â'r hyn ddigwyddodd i Luke ond dyw'r casgliadau ddim yn eu plesio: "Mae e yn fersiwn mwy gwan o'r hyn rydyn ni wedi cael o'r adolygiadau yn y gorffennol."

Mae'r adroddiad hefyd yn beirniadu'r ymddiriedolaeth iechyd am y ffordd y cafodd rhieni eu trin yn ei galar yn ogystal â'r broses o ymateb i'w cwynion.

Ond mae'r adolygiad yn datgan yn glir nad oedd y problemau mor wael â'r ffaeleddau a welwyd ym Mryste 20 mlynedd yn ôl, pan fu farw nifer o fabanod a fyddai mwy na thebyg wedi byw petaen nhw wedi cael triniaeth mewn ysbyty gwahanol.

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud y dylai'r teuluoedd o Gymru gafodd ei heffeithio fod yn hyderus y bydd y gwasanaeth iechyd yma hefyd yn ymateb i'r gwersi.

Clywodd yr adolygiad, er enghraifft, fod gwasanaethau gofal y galon i fabanod cyn ei geni yng Nghymru yn brin o adnoddau.