'Da ni 'di haeddu'r trip yma!', meddai Dewi Prysor

Ffans Cymru Image copyright Getty Images

Mae miloedd ar filoedd o gefnogwyr wedi dilyn taith gyffrous Cymru drwy Ffrainc dros yr wythnosau diwethaf.

Mae'r nifer sydd wedi dilyn hynt a helynt y tîm pêl-droed cenedlaethol yn gyson dros y blynyddoedd yn dipyn llai.

Un sydd wedi gwneud - ac wedi cyflwyno cyfres ar S4C am bêl-droed Cymru - yw'r awdur Dewi Prysor.

Dyw'r daith ddim ar ben wrth gwrs, ond wrth sgwrsio dros baned mewn caffi yn Lille, mae'n amlwg ei fod eisoes ar ben ei ddigon.

Image copyright S4C
Image caption Mae Dewi wedi cyflwyno cyfres ar bêl-droed ar S4C.

Fe awgrymais i y byddai'r daith yn destun da i gyfres arall, neu o leia' llyfr?

Atebodd: "Mi fyddai'n gyfres dda, ond dydw i heb fod yn ffilmio allan yma ac mi fyddai'n rhaid i ni fod wedi gwneud hynny.

"Yn sicr mae deunydd llyfr yma...y broblem yn anffodus yw nad ydw i wedi sgwennu pethau lawr ar hyd y daith ac fe fydd hi'n drafferth cofio'r holl hanesion ffantastic, ond dwi'n siŵr daw'r atgofion yn ôl mewn amser."

Image caption Ges i baned hefo Dewi Prysor ar y Place du General de Gaulle yn Lille
Image caption "Mae cymaint o uchafbwyntiau."

Felly fel cefnogwr, beth yw uchafbwyntiau'r trip?

"Mae 'na gymaint, dwn i ddim lle i ddechra' - Bordeaux oedd amser gora 'mywyd i heblaw priodi a geni'r plant. €7 wedyn i weld Super Furry Animals yn Toulouse...noson anhygoel.

"Ym Mharis ro'n i'n aros yn ymyl Gare du Nord, ond ddois i allan yr ochr anghywir i'r orsaf a ffindio'n hun mewn rhyw gaffi mewn congl Arabaidd o'r ddinas.

"Dyma ryw gôr oedd yn ymarfer dros ffordd allan a dechrau canu'n wych i ni, a ninnau'n ateb hefo 'Oes Gafr Eto!'

"Mi ydan ni wedi cael croeso bendigedig gan y Ffrancwyr ymhobman drwy'r wlad i gyd, ac maen nhw wedi gwirioni hefo ni.

"Yr unig beth drwg ydi'r chwain...dwi 'di cael fy mwyta mewn ambell le!"

Ond wrth gwrs, mae cystadlu yn Euro2016 yn golygu llawer i Gymru, ac nid dim ond i'r tîm pêl-droed.

Ychwanegodd Dewi Prysor: "Be' ydan ni'n gael bob tro pan mae cystadlaethau rhyngwladol fel hyn ydi Lloegr...baneri San Sior ymhobman a sôn am ddim ond Lloegr ar y cyfryngau, ac mae hynny'n gwanhau ein hunaniaeth ni mewn ffordd.

"Ond y tro yma mae hyn yn mynd i roi hwb anferthol, nid yn unig i bêl-droed Cymru ond i'n hunaniaeth ni fel cenedl.

"Dyna'r unig beth sydd gynnon ni ar ôl bron - pêl-droed - sy'n uno'r genedl. Mae'n anhygoel.

"Mae'r Gymdeithas Bêl-droed wedi bod yn dda hefyd gyda'r defnydd o'r Gymraeg...fe allai ambell sefydliad arall ddysgu gwersi o hynny."

'Gweddol hyderus'

Gyda'r gêm bwysicaf, ac anoddaf hyd yma, o flaen Cymru nos Wener, mae Dewi Prysor yn weddol hyderus, ond mae hyd yn oed un o 'superffans' Cymru angen ychydig o orffwys.

"Dwi'n mynd adre fore Sadwrn ar ôl y gêm i mi gael gweld y teulu am y tro cyntaf ers bron i fis," meddai. "Fyddan nhw di colli nabod arna i hefo'r locsyn yma.

"Ond dwi wedi talu am awyren yn ôl cyn y rownd nesaf yn Lyon.

"Os fyddan ni'n colli, fe gollai 'mhres ar hynny, ond mi fydd hynny'n well na methu dychwelyd a finnau hefo tocyn.

Image caption Dechreuodd y daith yn Bordeaux...a fydd yn gorffen ym Mharis?

"Dwi wedi trefnu'r holl drip fy hun ac wedi cael cyfarfod hogia Blaenau, hogia Port a Phenrhyn, hogia Bala, Caernarfon, Y Drenewydd....dwi'n eu nabod nhw i gyd ac mae 'di bod yn bleser treulio amser hefo pobl dwi wedi gweld gemau Cymru hefo nhw ers blynyddoedd. Rydan ni wedi haeddu'r trip yma!"

Gobeithio y daw'r holl atgofion yn ôl - mi fydd cyfrol yn adrodd hanes antur fwyaf erioed pêl-droed Cymru yn sicr yn werth ei darllen.