Cwest yn cofnodi bod bachgen, 11, wedi marw'n ddamweiniol

  • Cyhoeddwyd
cameron

Mae cwest wedi clywed bod bachgen 11 oed o Gaerfyrddin wedi marw yn ddamweiniol ar ôl syrthio i mewn i Afon Tywi wrth chwarae gyda'i frawd.

Roedd Cameron Comey wedi mynd i chwarae ger yr afon gyda'i frawd bach Anthony yn ystod gwyliau hanner tymor ar 17 Chwefror 2015.

Cafodd y ddau eu gweld yn chwarae yno gan ŵr busnes am 14:45 mewn ardal oedd yn cael ei hadnabod yn lleol fel y "22" "rhedeg yn gyflym ac yn uchel"

Dychwelodd Anthony i'r cartref teuluol am 15:30 gyda'i "wynt yn ei ddwrn" wedi ei "orchuddio mewn mwd".

'Ofnadwy'

Fe esboniodd wrth yr heddlu bod Cameron wedi syrthio i'r dŵr yn ardal y 22.

Clywodd y cwest bod yr afon yn ar y diwrnod.

Fe chwiliodd y gwasanaethau brys am Cameron am fisoedd, ond dyw ei gorff erioed wedi cael ei ddarganfod.

Wrth gofnodi rheithfarn o farwolaeth ddamweiniol, fe ddywedodd y Crwner Gareth Lewis bod hwn yn achos "gwirioneddol ofnadwy oedd yn tanlinellu'r peryglon o chwarae ger afonydd".

Roedd y digwyddiad wedi "chwalu teulu cariadus", yn ôl Mr Lewis.

Dywedodd ei fod wedi cael caniatâd arbennig gan y Prif Grwner i gwblhau'r cwest yn absenoldeb corff.