Carwyn Jones yn awgrymu cytundeb ffederal yn y DU

  • Cyhoeddwyd
carwyn

Mae Carwyn Jones wedi awgrymu y gallai yna fod cytundeb ffederal yn y Deyrnas Unedig yn dilyn canlyniad y refferendwm Ewropeaidd.

Dywedodd y Prif Weinidog ei fod eisiau osgoi Cymru'n cael ei gweld fel "ryw fath o annex o Loegr".

Fe bleidleisiodd Cymru a Lloegr i adael yr UE tra bod y mwyafrif o bobl yr Alban a Gogledd Iwerddon blaid aros.

Mae'r gwahaniaethau wedi golygu bod rhai nawr yn galw am refferendwm ar annibyniaeth yn yr Alban.

'Cytundeb'

Dywedodd Mr Jones wrth Newyddion 9: "Y peth diwethaf allwn ni wneud yw cael ein hystyried yn rhyw fath o annex o Loegr.

"Does dim rhaid cael annibyniaeth. Mae ffordd o sicrhau fod rhyw fath o ffederasiwn, neu ryw fath o gytundeb. Dyw hynny ddim yn meddwl fod rhaid cael annibyniaeth."

Fe wrthododd galwad arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, y dylai Cymru fod yn wlad annibynnol o fewn yr UE gan ddweud bod pobl Cymru wedi pleidleisio i adael.

Nid dyma'r tro cyntaf i'r Prif Weinidog grybwyll y syniad o system ffederal.

Mewn araith ym mis Hydref 2014 dywedodd: "Mae galluogi undod wrth warantu amrywiaeth yn her rydyn ni'n wynebu. Mewn geiriau eraill dod o hyd i'r cydbwysedd cywir rhwng dinasyddiaeth genedlaethol a hyblygrwydd lleol.

"Mae meddwl mewn termau ffederal yn rhoi cyfle i ni herio'r ffordd rydyn ni yn meddwl am y wladwriaeth."