Angen 'refferendwm arall' ar amodau cytundeb Ewropeaidd

  • Cyhoeddwyd
Andrew R T Davies

Mae arweinydd y Ceidwadwyr yng Nghymru wedi dweud y dylai etholwyr Prydain bleidleisio ar amodau terfynol y cytundeb rhwng Prydain a'r Undeb Ewropeaidd, unai mewn refferendwm arall neu mewn etholiad cyffredinol.

Dywedodd Andrew RT Davies wrth raglen Good Morning Wales: "Bydd rhaid i lywodraeth y dydd gefnogi'r cytundeb a'r trafodaethau sydd wedi bod a chyflwyno hyn i'r etholwyr unai yn ystod etholiad cyffredinol neu refferendwm arall."

Mae safbwynt Mr Davies, oedd yn frwd o blaid gadael yr undeb, i'r gwrthwyneb yn llwyr gyda safbwynt y Prif Weinidog.

Dywedodd Carwyn Jones ddydd Mercher y byddai cynnal refferendwm arall yn gwneud pobl yn fwy blin ac y dylai trafodaethau ddechrau cyn gynted ag y bo modd.

Pan ofynnwyd i Mr Davies os byddai refferendwm arall yn bosib dywedodd: "Byddai yn dibynnu pa mor hyderus fyddai'r llywodraeth yn y ddêl y bydden nhw wedi llwyddo i gael gan yr UE.

"Pe bydden nhw yn credu bod y cytundeb yn un sicr, cryf ac yn cwrdd gyda dyheadau pobl Prydain wnaeth bleidleisio yn y refferendwm yna gallai'r llywodraeth barhau gyda'r mandad hynny tan 2020.

"Ond fe fydd hynny yn benderfyniad gwleidyddol ac yn y pendraw yn benderfyniad i bobl Prydain i gymeradwyo'r cytundeb, os nad mewn refferendwm yna yn ystod yr etholiad cyffredinol yn 2020."

Mae arweinydd Tŷ'r Cyffredin, Chris Grayling wedi wfftio galwadau am ail refferendwm. Meddai:"Dyw pethau ddim yn gweithio fel yna. Yn yr un modd allai ddim gofyn am gêm arall rhwng Lloegr a Gwlad yr Ia.

"Mae'r bobol wedi siarad. Mae'r refferendwm wedi ei gynnal. Mi ydyn ni wedi cael y canlyniad. Dyna yw democratiaeth."