ASau Llafur wedi 'bradychu' eu haelodau meddai Cynghorydd

  • Cyhoeddwyd
Corbyn

Mae dirprwy arweinydd Llafur Cyngor Caerdydd wedi dweud bod yr Aelodau Seneddol Cymreig wnaeth ymddiswyddo o gabinet Jeremy Corbyn wedi "bradychu" eu haelodau.

Mae Sue Lent yn credu y byddai 80% o'r aelodau yng Nghymru yn cefnogi Mr Corbyn mewn cystadleuaeth arweinyddiaeth.

Fe ymddiswyddodd mwy 'na 60 o ASau Llafur wythnos yma mewn protest gan nad ydyn nhw'n hapus gyda'r ffordd mae Mr Corbyn wedi bod yn arwain y blaid Lafur.

Mae 11 yn cynrychioli etholwyr yng Nghymru: Nia Griffith, Chris Bryant, Owen Smith, Stephen Kinnock, Kevin Brennan, Wayne David, Susan Elan Jones, Gerald Jones, Christina Rees, Nick Thomas-Symonds a Nick Smith.

Dywedodd y Cynghorydd Lent y byddai "llawer o bobl flin" yn eu hetholaethau yn ystod y penwythnos.

Ethol Corbyn eto?

Mae'r cynghorydd yn un o'r 16 o gynghorwyr Cymreig sydd wedi arwyddo llythyr yn cefnogi Mr Corbyn.

Dywedodd y Cynghorydd Lent wrth BBC Cymru: "Rwyf yn hyderus y bydd aelodau Cymru yn ethol Jeremy eto. Mae nifer yr aelodaeth wedi dyblu ers haf y llynedd ac wedi cynyddu eto yn y dyddiau diwethaf gyda mwy o bobl yn ymuno i'w gefnogi ef.

"Dw i'n credu y byddai 80% o'r aelodau yn ei gefnogi mewn pleidlais arweinyddiaeth.

"Mae'r ASau Cymreig sydd wedi ymddiswyddo wedi dangos difaterwch tuag at yr aelodau. Yn ôl yn eu hetholaethau penwythnos yma fe fydden nhw yn clywed llawer o bobl flin.

"Maen nhw wedi bradychu eu haelodau. Fe gafodd y gwleidyddion eu hethol gan eu hetholwyr. Dyna pam rydyn ni eisiau mandad ar ail ras arweinyddiaeth."