Oedi yn y system fisas yn 'hynod o rwystredig'

  • Cyhoeddwyd
Llangollen

Mae cadeirydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi dweud bod oedi yn y system fisas wedi bod yn "hynod o rwystredig" i'r digwyddiad.

Dywedodd Dr Rhys Davies ei bod hi'n anochel y byddai rhai cystadleuwyr ar eu colled eleni oherwydd cyfyngiadau fisa.

Mae'r Eisteddfod Ryngwladol yn digwydd yn y dref yn Sir Ddinbych o'r 5-10 o Orffennaf.

Dywedodd y Swyddfa Gartref bod perfformwyr yn gallu gwneud cais i ddod i Brydain fel ymwelwyr ond bod yn rhaid iddyn nhw gwrdd â'r gofynion sydd wedi eu llunio er mwyn cael fisa.

Bryn Terfel sy'n serennu ymhlith prif gyngherddau'r wythnos, tra bydd mwy na 1,000 o gystadleuwyr o bedwar ban byd yn perfformio.

Ond dywedodd Dr Davies y byddai rhai yn colli'r cyfle i gystadlu: "Mae arna i ofyn y bydd rhai gwledydd ac unigolion ddim yn cael fisas.

"Mae wedi bod yn anodd dros y blynyddoedd diwethaf. Bu problemau gyda cheisiadau fisa yn benodol.

"Mae hynny'n beth anodd iawn i fynd i'r afael ag o oherwydd bod y byd fel y mae, a does dim llawer y gallwn ei wneud fel unigolion i effeithio ar hynny, ond i gefnogi pobl yn eu ceisiadau am fisas."

Colli aelodau

Mae 'na beryg y bydd rhai corau neu grwpiau dawns hefyd yn colli rhai o'u haelodau, gan fod ceisiadau am fisas yn cael eu hystyried yn ôl yr unigolyn yn hytrach na'r grŵp.

"Dydy'r cais am fisa ddim yn cael ei wneud ar ran grŵp. Felly os oes grŵp yn dod o wlad sydd angen fisa, efallai bydd un neu ddau o aelodau'r parti yn methu'r broses."

Ychwanegodd Dr Davies bod yr awdurdodau "yn sicr ar ein hochr ni, ond gan mai ceisiadau unigol sy'n cael eu gwneud, mae'n anodd iawn iddyn nhw helpu".

Dywedodd Dr Davies ei fod eisiau annog mwy o gystadleuwyr i ddod o wledydd nad oedd angen fisa ar hyn o bryd: "Yn y gorffennol mae'r Eisteddfod wedi cael ei gynrychioli gan y rhan fwyaf o wledydd y byd.

"Hoffem weld llawer mwy o geisiadau gan wledydd Ewropeaidd yn y dyfodol, yn enwedig rhanbarthau fel Llydaw yn Ffrainc a Sardinia yn yr Eidal a oedd wedi dod yn aml yn y gorffennol."

Bydd rhai newidiadau i'r eisteddfod eleni, gan gynnwys symud yr orymdaith draddodiadol drwy'r dref o ddydd Mawrth i ddydd Gwener fel bod mwy o gystadleuwyr wedi cyrraedd i gymryd rhan.

Disgrifiad,

Yn ôl Eilir Owen Griffiths mae pobl ar draws y byd yn gwybod am wŷl Ryngwladol Llangollen

Gŵyl boblogaidd

Ond bydd y digwyddiadau'r pafiliwn yn dilyn traddodiad i raddau helaeth, gyda Tlws Pavarotti yn cael ei chyflwyno i enillwyr cystadleuaeth Côr y Byd ar ddydd Sadwrn.

Mae'r digwyddiadau gyda'r nos yn cynnwys cyngerdd o opera Carmen gyda Kate Aldrich.

Bydd noson theatr gerdd, tra bod Is-lywydd yr Eisteddfod, Jools Holland, yn dod â'i gerddorfa rhythm a blues i'r pafiliwn.

Bydd cyngerdd gala glasurol yn llwyfan i'r bas-bariton Bryn Terfel a'r seren opera o Falta Joseph Calleja.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cerdd yr ŵyl, Eilir Owen Griffiths, bod gan Langollen hanes o gefnogi rhai o berfformwyr mwyaf poblogaidd y byd: "Rwy'n credu bod gan Langollen enw da iawn.

"Mae gan bobl barch at y llwyfan rhyngwladol yma oherwydd y perfformiadau gan Pavarotti, José Carreras, Plácido Domingo ac yn fwyaf diweddar Bryn Terfel.

"Fyddai Joseph Calleja ddim wedi dod eleni oni bai bod Bryn wedi dweud wrtho, 'Dylech chi fynd i Langollen!' Felly mae Llangollen yn boblogaidd iawn o fewn y rhwydwaith o gantorion mawr y byd."