Cynllun adsefydlu: £825,000 i gyn Aelodau Cynulliad

Alun Jones
Uned Wleidyddol BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Y Senedd

Mae 18 Aelod Cynulliad adawodd yn dilyn etholiad mis Mai wedi cael cyfanswm o £825,000 o dan gynllun adsefydlu.

Y swm unigol mwyaf oedd £64,878, a dalwyd i Edwina Hart, gweinidog yn y cabinet ers 1999.

Fe dderbyniodd Rhodri Glyn Thomas o Blaid Cymru £64,552, Janice Gregory o'r Blaid Lafur £60,988 a Jocelyn Davies o Blaid Cymru £60,987.

Mae'r symiau a dalwyd i Aelodau Cynulliad gafodd eu hethol cyn 2011 yn dibynnu ar eu hoedran, hyd eu gwasanaeth a'u swyddi.

Cafodd BBC Cymru y ffigurau gan ddefnyddio'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Disgrifiad o’r llun,
Edwina Hart dderbyniodd y swm unigol mwyaf

Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff annibynnol sy'n gyfrifol am bennu cyflogau, pensiynau a lwfansau Aelodau Cynulliad a'u staff.

Yn 2011, fe wnaeth y bwrdd ddiwygio'r ffordd y mae'r grant yn cael ei gyfrifo, felly mae'r trefniadau'n wahanol ar gyfer aelodau etholwyd ar ôl y dyddiad hwn.

O ganlyniad ni dderbyniodd pedwar aelod unrhyw arian - Gwyn Price a Keith Davies o'r blaid Lafur am iddynt adael heb geisio cael eu hail-ethol, a'r Ceidwadwyr Janet Haworth a Dr Altaf Hussain am nad oeddent yn aelodau am flwyddyn lawn.

Ar gyfer yr holl daliadau a wnaed i aelodau, does dim rhaid iddyn nhw dalu treth ar y £30,000 cyntaf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol