Carcharu gang troseddol o ardal Wrecsam

  • Cyhoeddwyd
GangFfynhonnell y llun, Heddlu'r Gogledd
Disgrifiad o’r llun,
William "Billy" Smith (llun mawr) - a gyda'r cloc o'r chwith gwaelod: Andrew Owen, Daniel Goodwin, Ronnie Williams, Harry Williams, Patryk Dziewiatkowski, Trevor Jones, Nathan Richards, Jack Pritchard, Natalie Edwards a Ricky Lee Jones

Mae criw o droseddwyr oedd yn gyfrifol am nifer o droseddau'n ardal Wrecsam wedi eu carcharu.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod yr 11 aelod o'r gang wedi cyfaddef i droseddau yn cynnwys cyflenwi cyffuriau, trin nwyddau oedd wedi eu dwyn, a bod a drylliau yn eu meddiant.

Cafodd arweinydd y gang, William Smith, 44 oed, o Wrecsam, ei garcharu am 14 o flynyddoedd.

Dywedodd y Barnwr Geraint Walters eu bod "wedi gweithredu o dan y radar."

Ychwanegodd: "Roedd y tîm yma'n barod i achosi niwed difrifol i eiddo a hefyd i unigolion... roeddynt yn barod i achosi trais difrifol gan ddefnyddio arfau.

"Roedd y tîm yn fygythiad difrifol i gyfraith a threfn yn yr ardal lle'r oeddynt yn gweithredu."

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Arwyn Jones o Heddlu Gogledd Cymru: "Mae hwn wedi bod yn ymchwiliad cymleth, hir ag ar brydiau yn un gofidus i weithgareddau grŵp troseddol a'r trais, ofn a dychryn yr oeddynt wedi ei achosi.

"Roedd y gang troseddol hwn yn cynnwys nifer o unigolion treisgar oedd yn defnyddio a bygwth trais fel rhan o'u gweithgareddau troseddol."

Dedfrydau

William "Billy" Smith (pennaeth y gang), 44 oed, o Wrecsam: 14 mlynedd o garchar am drafod dryll oedd wedi ei ddwyn, bod gyda dryll yn ei feddiant, cynllwynio i achosi difrod i eiddo, cynllwynio i gyflenwi canabis a chocên, cynllwynio i achosi niwed corfforol difrifol bwriadol, a bod gydag arf yn ei feddiant pan gafodd ei arestio

Ronnie Williams, 23 oed, o Wrecsam: Saith mlynedd am fod gyda dryll oedd wedi ei ddwyn yn ei feddiant, cynllwynio i achosi difrod i eiddo, bod gyda dau ddryll yn ei feddiant

Harry Williams, 21 oed, o Rhos: Pum mlynedd am fod gyda dryll ag mewn meddiant o ddryll arall

Patryk Dziewiatkowski, 21 oed, o Wrecsam: 10 mlynedd am gynllwynio i gynnau tân a difrodi, cynllwynio i gyflenwi cyffuriau a chynllwynio i achosi niwed corfforol difrifol bwriadol

Trevor David Jones, 32 oed, o Bonciau: Wyth mlynedd am gynllwynio i gynnau tân a difrodi, ag am gynllwynio i achosi niwed corfforol difrifol bwriadol

Andrew Owen, 31 oed, o Rhos: 18 mis am gynllwynio i achosi difrod

Ricky Lee Jones, 26 oed, o Benycae: Dwy flynedd am gynllwynio i achosi difrod

Natalie Edwards, 34 oed, o Wrecsam: Dwy flynedd am gynllwynio i gyflenwi cyffuriau

Nathan Richards, 26 oed, of Bonciau: Pedair blynedd am gyflenwi cyffuriau

Jack Pritchard, 24 oed, o Bradley: 12 mis (gohiriedig am ddwy flynedd) am gynnig cyflenwi cocên

Daniel Michael Goodwin, 24 oed, o'r Waun: Dwy flynedd am drosgwyddo bwledi i berson sydd wedi'i wahardd