Dadlau dros lefelau llygredd pwerdy yn ne Cymru

  • Cyhoeddwyd
Pwerdy
Disgrifiad o’r llun,
Pwerdy Aberddawan

Mae uwch ymgynghorydd cyfreithiol yn Llys Cyfiawnder Ewrop wedi dweud fod sefyllfa Llywodraeth Prydain ar lefelau allyriadau i'r amgylchedd o bwerdy ynni yn ne Cymru'n "anghynaladwy".

Mae'r llys yn ystyried ei farn mewn gwrandawiad ar lefelau allyriadau, neu ollyngiadau, i'r amgylchedd o bwerdy Aberddawan ym Mro Morgannwg, sy'n cael ei redeg ar lo carbon.

Fe honnir fod y safle wedi bod yn gwasgaru dros ddwbl y ffigwr cyfreithiol o nitrogen ocsid gwenwynig am saith mlynedd.

Dadl Llywodraeth Prydain ydi nad yw'r pwerdy'n torri unrhyw reolau, gan ddweud bod y pwerdy wedi buddsoddi'n sylweddol er mwyn gwella'i berfformiad.

'Trychineb'

Mewn dogfen sydd yn crynhoi ei farn am yr achos, dywedodd yr Adfocad Cyffredinol Michal Bobek o Lys Cyfiawnder Ewrop ei fod yn credu fod dadleuon Llywodraeth Prydain yn "anghynaladwy".

Mae'n awgrymu y dylai'r llys ddyfarnu fod y DU wedi torri rheolau'r Undeb Ewropeaidd ar gyfyngiadau allyriadau i'r amgylchedd.

Dywedodd Gareth Clubb, Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru: "Ers o leiaf 2001 nid oes gan bwerdy Aberddawan unrhyw gyfiawnhad cyfreithiol dros wasgaru lefelau erchyll o lygredd gwenwynig i'r amgylchedd.

"Mae'r feirniadaeth yn golygu trychineb i Aberddawan. Mae'n anodd gweld sut y gall osgoi cau am byth unwaith bydd y Llys Cyfiawnder yn cyrraedd ei ddyfarniad terfynol."

Ym mis Ebrill fe ddaeth yn amlwg fod perchenog y pwerdy, RWE, yn bwriadu cynhyrchu trydan ar gyfnodau pan roedd y galw amdano ar ei uchaf yn unig.

Mae Llywodraeth Prydain wedi dweud ei fod am weld bob pwerdy sydd yn rhedeg ar lo i gau erbyn 2025.