Euro 2016: 'Y gêm bwysicaf yn hanes pêl-droed Cymru'

  • Cyhoeddwyd
Cefnogwyr yn Lille
Disgrifiad o’r llun,
Mae cefnogwyr Cymru wedi bod yn cyrraedd Lille ers dechrau'r wythnos

Y gêm bwysicaf yn hanes pêl-droed Cymru... sawl gwaith ydych chi wedi clywed hynny dros yr wythnosau diwethaf?

Roedd hynny'n eitha' gwir bob tro cofiwch, ond nos Wener yn Lille mae'r gêm fwyaf does bosib.

Fe aeth Cymru i'r wyth olaf yng Nghwpan y Byd 1958, ond heb lwyddo i ennill gêm wedi rownd y grwpiau gan fod llai o dimau yn y gystadleuaeth bryd hynny.

Fe aethon nhw i'r wyth olaf ym Mhencampwriaeth Ewrop yn 1976, ond doedd dim rowndiau rhagbrofol fel y cyfryw bryd hynny, a doedd y rowndiau terfynol ddim yn dechrau nes y pedwar olaf.

Dyna ni felly - Lille, a chyfle i fynd i rownd gynderfynol am y tro cyntaf erioed ac yn wynebu tîm sydd heb ein curo ar y tri chynnig diwethaf. Beth allai fynd o'i le?

Disgrifiad,

Dylan Griffiths sy'n rhoi sylw i rai o'r pynciau trafod cyn y gêm yn erbyn Gwlad Belg

Er bod adroddiadau nad yw Eden Hazard yn gwbl ffit, fe wnaeth ymarfer ddydd Iau ac mae'n debygol iawn o chwarae.

Ar bapur, nid Hazard yw eu chwaraewr mwyaf effeithiol wrth ymosod - mae'r fraint honno'n mynd i Kevin de Bruyne, sy'n gwbl iach.

Mae'r amddiffynnwr Jan Vertonghen wedi'i anafu, ac ni fydd yn chwarae, ond gan fod y Belgiaid wedi sgorio wyth gôl yn eu tair gêm ddiwethaf mae'n debyg mai ym mhen arall y maes y daw'r problemau mwyaf i Gymru.

Wrth gwrs mae'r newyddion bod y capten Ashley Williams wedi gwella o'i anaf yntau yn wych i Gymru.

Ond yn y tair gêm ddiwethaf rhwng y ddwy wlad, yr hyn oedd yn gyfrifol am y ddwy gêm gyfartal a'r un fuddugoliaeth oedd amddiffyn ardderchog yn wyneb ymosod di-baid bron gan y Belgiaid. Does dim lle i gredu y bydd nos Wener yn wahanol.

Ac eto... mae Gareth Bale wedi dweud mewn cynhadledd newyddion yr wythnos hon ei fod yn credu bod Cymru wedi codi i lefel uwch ers y rowndiau rhagbrofol. Fe gawn weld.

Ffynhonnell y llun, Getty Images

Ond dydi hi ddim yn bositif i gyd i gefnogwyr Cymru yn Ffrainc, gydag adroddiadau bod cael llefydd i aros yn broblem, a rhybudd y gall yr ardal gefnogwyr lenwi'n gynnar.

Yn swyddogol, Cymru fydd y tîm cartref, a nhw fydd yn gwisgo crysau coch.

Ond tra bo disgwyl i hyd at 20,000 o Gymry deithio i Lille, gyda'r stadiwm lai na 10 milltir o Wlad Belg, mae adroddiadau y bydd mwy na 100,000 o'u cefnogwyr yn heidio i'r ddinas ar gyfer y gêm.

Mae pryder felly i gefnogwyr sydd heb docynnau, allai wynebu trafferth i gael eu gadael i mewn i'r ardal gefnogwyr, sydd yn swyddogol yn dal 30,000 o bobl.

"Unwaith mae'n llawn mae'n cael ei gau," meddai Paul Corkery o Ffederasiwn Cefnogwyr Pêl-droed Cymru.

Mae Mr Corkery hefyd yn feirniadol o'r ffordd y mae UEFA wedi dosbarthu tocynnau, gan ddweud bod gormod ar gael i bobl sydd ddim yn aelodau o Gymdeithas Bêl-droed Cymru.

"Dylen nhw fod wedi cadw o leiaf 3,000 o docynnau ychwanegol i'r ddwy gymdeithas," meddai.

"Mae'n wallgo'. Mae pawb eisiau tocyn."

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gêm yn cael ei chwarae yn Stade Pierre Mauroy yn Lille

Ond os fydd angerdd y rheolwr Chris Coleman mewn cynhadledd newyddion ddydd Iau yn cael ei adlewyrchu ar y cae, fe fydd yn noson i'w chofio.

"Fe fydd Gwlad Belg yn chwarae gyda dychymyg," meddai. "Mae ganddyn nhw gyflymder a nerth.

"Pan fydd angen amddiffyn, fe fyddwn ni'n amddiffyn gyda'n holl enaid a phan mae'n bryd i ymosod, fe fyddwn ni'n ymosod gyda'n holl enaid.

"Os lwyddwn ni i wneud hynny, gall Gwlad Belg ddisgwyl uffern o gêm!"

Ac os fyddan nhw'n llwyddo, fe fydd y gêm fwyaf yn hanes pêl-droed Cymru yn cael ei chwarae unwaith eto yn Lyon yr wythnos nesaf.