Gwlâu cocos aber Afon Dyfrdwy yn agor

  • Cyhoeddwyd
CocosFfynhonnell y llun, Getty Images

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi y bydd gwlâu cocos aber Afon Dyfrdwy yn agor ddydd Gwener.

Dyma'r nawfed flwyddyn yn olynol i'r gwlâu cocos agor ers i system drwyddedu gael ei chyflwyno.

Mae'r system yn cyfyngu ar nifer y bobl sy'n cael casglu cocos, fel y gellir rheoli niferoedd mewn ffordd gynaliadwy.

Dywedodd Swyddog Pysgodfeydd Cregyn CNC, Rick Prichard: "Mae agor am naw mlynedd yn olynol yn rhywbeth na welwyd mohono'n digwydd erioed o'r blaen, ac mae'n dangos bod y bysgodfa'n cael ei rheoli mewn modd cynaliadwy.

"Rydym yn sicrhau'r cydbwysedd iawn, gan wneud yn siŵr fod digon o gocos i'w cael ar gyfer y diwydiant, ar gyfer y boblogaeth bwysig o adar hirgoes yn yr aber ac ar gyfer atgynhyrchu'r gwlâu ar gyfer y dyfodol.

"Ein hamgylchedd yng Nghymru yw'r ased naturiol fwyaf gwerthfawr sydd gennym, gyda'r potensial o gynhyrchu mwy ar gyfer ein heconomi os defnyddiwn ef yn gynaliadwy."

Pan oedd y stociau cocos yn uchel, byddai'r gwlâu'n cael eu clirio o fewn wythnosau gan gannoedd o gasglwyr, gan arwain at orfod cau'r gwlâu am sawl blwyddyn wedyn.

Heddiw, mae 53 o gasglwyr cocos trwyddedig ar Afon Dyfrdwy, sy'n rhaid cadw at nifer o reoliadau, fel cwota casglu dyddiol sy'n cyfyngu ar faint o gocos y gellir eu cynaeafu.