Ian Watkins: Swyddogion heddlu'n wynebu camau disgyblu

  • Cyhoeddwyd
Ian WatkinsFfynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Bydd tri o swyddogion Heddlu De Cymru yn wynebu camau disgyblu yn ymwneud â'r modd y gwnaethant ddelio gyda honiadau o gam-drin plant.

Roedd yr honiadau yn ymwneud â chanwr y Lostprophets, Ian Watkins.

Mae un o'r swyddogion yn wynebu'r posibilrwydd o gael ei ddiarddel.

Cafodd Watkins ei garcharu am 29 mlynedd yn 2013 am gyfres o droseddau rhyw yn erbyn plant, gan gynnwys ceisio treisio babi.

Daw'r gwrandawiad camymddwyn ar ôl i Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu orffen eu hymchwiliad i'r modd y gwnaeth Heddlu De Cymru ddelio gyda'r honiadau yn erbyn Watkins, rhai ohonynt yn dyddio nôl i 2008.

Cafodd yr honiadau eu gwneud gan aelodau'r cyhoedd, Crimestoppers neu gan luoedd eraill yr heddlu, a hynny cyn ei arést yn 2012.

'Diffyg ymateb'

Dywed Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu bod ymchwiliad wedi argymell bod gan dditectif sarjant achos i'w ateb yn ymwneud â chamymddwyn difrifol, a hefyd honiad arall ei fod wedi camymddwyn.

Yn ôl yr ymchwiliad ni wnaeth y ditectif sarjant weithredu'n ddigonol ar ôl derbyn honiadau, a bod hynny yn ei dro wedi cyfrannu at benderfyniad bod honiadau gan brif dyst yn "ddi-sail".

Penderfynodd y Comisiwn bod gan ddau dditectif gwnstabl hefyd achos i'w ateb am gamymddwyn, gan iddynt beidio ag ymchwilio i honiadau mewn "modd rhesymol".

Mewn ymchwiliad ar wahân, penderfynodd y Comisiwn bod gan y ditectif sarjant hefyd achos i'w ateb yn ymwneud â chamymddwyn difrifol. Roedd hyn yn gysylltiedig â diffyg ymateb i honiadau fod merch 15 oed wedi ei threisio.

'Cymhleth'

Dywedodd Jan Williams, Comisiynydd Cymru gyda Chomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu, bod y broses wedi bod yn gymhleth:

"Wedi inni gwblhau ymchwiliadau manwl dros y misoedd diwethaf, rydym wedi trafod ein hargymhellion ar gamymddwyn gyda Heddlu De Cymru.

"Fe wnaethom ni ymchwilio i nifer sylweddol o adroddiadau a honiadau oedd yn ymwneud ag Ian Watkins dros gyfnod o bedair blynedd, er mwyn darganfod pwy'n union oedd yn gwybod beth a phryd, a sut y gwnaeth yr heddweision ymateb."

Ychwanegodd: "Fe fyddwn yn cyhoeddi datganiad mwy cynhwysfawr, gan gynnwys sylwadau am ymateb Heddlu De Cymru, ar ôl i'r gwrandawiad disgyblu gael ei gwblhau."

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu'r De eu bod yn derbyn argymhellion gan y Comisiwn ynglŷn â'r modd maen nhw'n gweithredu, gan ychwanegu y bydd gwrandawiad camymddwyn yn cael ei gynnal yn yr hydref.

Ychwanegodd: "Ein prif flaenoriaeth yw gwarchod pobl a phlant bregus.

"Erbyn hyn mae gennym staff penodol sy'n delio â materion diogelu plant."