Euro 2016: Ofn y gall cefnogwyr Cymru fethu'r gêm yn Lille

  • Cyhoeddwyd
ciwFfynhonnell y llun, Mike Jordan

Mae cefnogwyr Cymru sydd ar y ffordd i gêm rownd yr wyth olaf Euro 2016 yn erbyn Gwlad Belg yn ofni y gallen nhw fethu'r gic gyntaf o ganlyniad i oedi yn yr Eurotunnel.

Mae teithwyr yn wynebu aros hyd at dair awr a hanner wrth geisio croesi o Folkestone, Caint i Ffrainc, er bod tri thrên arall ar gael i geisio lleddfu'r problemau.

Mae tîm Chris Coleman yn chwarae Gwlad Belg yn Lille, sydd ryw awr o Calais, am 20:00.

Mewn datganiad, dywedodd UEFA nad oes ganddyn nhw unrhyw gynlluniau i ohirio dechrau'r gêm, a'u bod yn disgwyl i "fwyafrif llethol" y cefnogwyr sy'n mynd i'r stadiwm gyrraedd yno mewn pryd.

Fore Gwener roedd sôn bod cefnogwyr yn aros am ryw bum awr ar y ffin.

Dywedodd cyfarwyddwr materion cyhoeddus Eurotunnel, John Keefe: "Rydym yn deall pa mor bwysig yw'r gêm hon a byddwn yn ceisio cael pobl ar eu ffordd cyn gynted â sy'n bosib."

Yn eu datganiad, dywedodd UEFA: "Mae UEFA yn ymwybodol o'r oedi presennol yn yr Eurotunnel ac wedi casglu gwybodaeth bellach gan Gymdeithas Pêl-Droed Cymru, awdurdodau lleol a gweithredwr y twnnel.

"Mae'n ymddangos y bydd y mwyafrif llethol o'r cefnogwyr sydd â thicedi'n cyrraedd y stadiwm yn Lille ar amser.

"Felly mae disgwyl i'r gêm fynd yn ei blaen am 21:00 fel y trefnwyd.

"Bydd UEFA yn gwylio'r sefyllfa'n agos am unrhyw ddatblygiadau."

'Problemau technegol'

Un sy'n disgwyl i deithio drwy'r twnnel yn Folkestone yw'r cefnogwr pêl-droed, Rhodri Luke. Dywedodd wrth Cymru Fyw ei fod yn "gobeithio'n arw cyrraedd Lille cyn y gêm".

"Roedden ni fod i deithio am 13:45, ond rydan ni wedi cael gwybod fod 'problemau technegol' wedi achosi dipyn o oedi, ac mae disgwyl i ni gael mynd am tua 16:30.

"Rydan ni'n wynebu awr o deithio'r pen arall, ac mi rydan ni isho mynd i gasglu'n tocynnau."

Ffynhonnell y llun, AFP
Disgrifiad o’r llun,
Mae problemau technegol wedi achosi cryn oedi yng ngorsaf yr Eurotunnel yn Folkestone

Yn gynharach heddiw, cafodd Aled Lewis o Aberystwyth ei ddal yn Folkestone. Roedd yn bwriadu gadael gorsaf yr Eurotunnel yn Folkestone am 06:30, ond cafodd ei drên ei ohirio tan 12:40.

"Roedden nhw wedi rhoi amser teithio newydd i ni, ond mae hwnnw wedi cael ei wthio'n ôl bob 30 munud. Mae'n draed moch yma," meddai.

"Rydym yn gobeithio cyrraedd mewn amser, ond rydw i yn pryderu am y cefnogwyr sy'n gadael yn hwyrach heddiw."