Mesur Cymru: Plaid Cymru eisiau bod yn wrthblaid

  • Cyhoeddwyd
Corbyn a Williams
Disgrifiad o’r llun,
Mae Hywel Williams (dde) am weld Plaid Cymru'n wrthblaid swyddogol yn y ddadl am Fesur Cymru am nad oes gan arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn (chwith), lefarydd ar Gymru.

Mae Plaid Cymru wedi gwneud cais i gael ei phenodi'n wrthblaid swyddogol Tŷ'r Cyffredin ar gyfer dadl ar ddatganoli yr wythnos nesaf.

Bydd aelodau seneddol yn trafod Mesur Cymru - fyddai'n trosglwyddo pwerau mewn meysydd fel trafnidiaeth ac ynni i Lywodraeth Cymru - brynhawn Mawrth.

Ond does gan yr wrthblaid swyddogol yn San Steffan - y Blaid Lafur - ddim llefarwyr ar Gymru ar hyn o bryd, yn sgil cyfres o ymddiswyddiadau o gabinet cysgodol Jeremy Corbyn.

Yn ôl Hywel Williams, arweinydd grŵp Plaid Cymru yn San Steffan, mae hynny'n golygu y dylid trosglwyddo dyletswyddau'r wrthblaid i Blaid Cymru.

Dywedodd: "Bydd Tŷ'r Cyffredin yn trafod newidiadau hanfodol i Fesur Cymru, gan gynnwys newidiadau i sylfeini deddfwriaeth Gymreig.

"Allwn ni ddim gwneud hyn heb wrthblaid gref. Mae Llafur yn rhy brysur yn cwffio ymysg ei gilydd, a does ganddyn nhw ddim cabinet cysgodol na thîm cysgodol ar Gymru i ddwyn y Torïaid i gyfrif."

Ddydd Llun, fe ymddiswyddodd Nia Griffith, yr ysgrifennydd cysgodol dros Gymru, ynghyd a'i dirprwy Susan Elan Jones.

Fe wnaeth plaid yr SNP gais i gael ei henwi'n wrthblaid swyddogol gyffredinol yn Nhŷ'r Cyffredin ddydd Mercher - ond cafodd y cais ei wrthod gan y Llefarydd, John Bercow.