Chwe blynedd o garchar am ddelio heroin yn y Rhyl

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron yr Wyddgrug
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y dyn ei ddedfrydu yn Llys y Goron yr Wyddgrug

Mae dyn wedi derbyn chwe blynedd o garchar am ddelio cyffuriau yn y Rhyl.

Cafodd Joseph Dodson, 24 oed o Huyton ger Lerpwl, ei ddal yn cario gwerth £1,200 o'r cyffur heroin a £4,000 mewn arian parod.

Fe blediodd yn euog i'r cyhuddiadau o fwriadu cyflenwi'r cyffur dosbarth A, ac o feddu ar eiddo anghyfreithlon.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug bod negeseuon ar ffôn Dodson yn dystiolaeth ei fod yn delio cyffuriau.

'Chwalu bywydau'

Dywedodd y Barnwr, Rhys Rowlands, bod Dodson eisoes wedi cael ei ddedfrydu i garchar ar ddau achlysur - dedfryd o 32 mis am gynllwynio i gyflenwi herion ym mis Mawrth 2013, a 32 mis arall am ymwneud â chyflenwi heroin ym mis Gorffennaf 2014.

Roedd wedi'i ryddhau dan drwydded pan gafodd ei arestio yn y Rhyl.

Dywedodd y Barnwr wrth Dodson: "Roeddech chi yn gwybod yn iawn beth fyddai'n digwydd petaech chi'n cael eich dal yn delio heroin eto, ond roedd o'n risg yr oeddech chi'n fodlon ei gymryd."

Ychwanegodd fod "heroin yn chwalu bywydau pobl", a bod gweithredoedd Dodson wedi gwaethygu'r broblem heroin yn y Rhyl.

Ffrae

Dywedodd yr erlyniad fod Dodson wedi cael ei ddal yn sgil ffrae mewn maes parcio archfarchnad yn y dref.

Ni wnaeth y diffynnydd unrhyw sylw wrth gael ei gyfweld, ond roedd y negeseuon testun ar ei ffon yn awgrymu cysylltiad â delio cyffuriau.

Roedd Dodson yn wynebu dedfryd statudol o saith mlynedd o garchar yn sgil ei droseddau blaenorol yn ymwneud a chyffuriau - ond dywedodd yr amddiffyn y dylai Dodson dderbyn clod am bledio'n euog yn gynnar.