Tafwyl: Disgwyl mwy na 35,000 i ymweld â'r ŵyl

  • Cyhoeddwyd
TafwylFfynhonnell y llun, TAFWYL

Mae disgwyl i dros 35,000 ymweld â gŵyl gymunedol fwyaf Cymru, Tafwyl, yn y brifddinas dros y penwythnos.

Mae Tafwyl yn cael ei chynnal yng Nghastell Caerdydd ac un o lysgenhadon yr ŵyl, y DJ Radio 1 a Radio Cymru, Huw Stephens, fydd yn ei agor yn swyddogol ddydd Sadwrn.

Ei nod ydy dathlu'r Gymraeg a'i diwylliant yng Nghaerdydd ac yn ystody penwythnos fe fydd dros 40 o fandiau byw yn perfformio a 272 o ddigwyddiadau eraill yn y castell.

Mae'r ŵyl wedi tyfu bob blwyddyn ers dechrau yn ôl yn 2006 a'r llynedd fe ddaeth dros 34,000 o ymwelwyr i'r Castell yn ystod y deuddydd.

Gobaith Llinos Williams, trefnydd yr ŵyl ar ran Menter Caerdydd ydy y bydd mwy yn heidio i'r brifddinas y tro yma: "Mae Tafwyl wedi mynd o nerth i nerth ac yn datblygu pob blwyddyn wrth geisio denu pobl o Gaerdydd a thu hwnt i ddathlu diwylliant Cymraeg ein prifddinas.

"Roedd cael yr ŵyl dros ddeuddydd wedi cynyddu niferoedd yr ymwelwyr yn sylweddol yn 2015 ac rydym yn gobeithio daw mwy o bobl i fwynhau gyda ni eto eleni."

Ffynhonnell y llun, TAFWYL
Disgrifiad o’r llun,
Geraint Jarman yn perfformio'r llynedd

Mae gan Tafwyl lysgennad newydd ar gyfer y penwythnos yma sef cyn-ddrymiwr y Flaming Lips, Kliph Scurlock.

Dywedodd: "Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i brofi fy Tafwyl cyntaf. Mae'n rhywbeth rwy' wedi clywed pobl yn siarad yn llawn cyffro amdano a dyma'r cyfle cyntaf i fi gael ei brofi.

"Rwyf wedi symud yn ddiweddar i Gaerdydd o Kansas, yn bennaf oherwydd fy nghariad at gerddoriaeth unigryw a rhyfeddol sy'n cael ei greu yng Nghymru."