Euro 2016: Cymysgedd o 'falchder ac anghrediniaeth'

  • Cyhoeddwyd
rhedagFfynhonnell y llun, Getty Images

What a time to be alive!

Dyna oedd geiriau un cefnogwr o Lansawel i mi yn Ardal Cefnogwyr Lille nos Wener.

Roedd y chwiban olaf wedi seinio ers hanner awr, ond wrth i mi grwydro o gwmpas yn tynnu ambell lun, doedd neb o'r Cymry wedi gadael.

Roedd dawnsio, canu, chwerthin ond yn bennaf oll roedd gwen ar wyneb pawb oedd yn gymysgedd o falchder ac anghrediniaeth.

Pan sgoriodd Gwlad Belg yn gynnar yn y gêm, mae'n debyg bod sawl un yn credu, fel fi mae'n rhaid cyfadde', bod y daith anhygoel i Ffrainc ar fin dod i ben.

Fe fyddai Cymru yn gallu mynd adre fel arwyr - wedi gwneud enw iddyn nhw'u hunain ar y llwyfan mawr, ac wedi gwneud pob Cymro yn falch ohonyn nhw.

Ond roeddwn i wedi methu deall yn iawn yr ysbryd sydd yng ngharfan Chris Coleman.

Gôl ar ei hol hi yn erbyn tîm sy'n ail ar restr detholion y byd mewn stadiwm sydd bum milltir o'r ffin gyda Gwlad Belg o flaen tomen o'u cefnogwyr nhw ac fe ddylai ei bod hi drosodd.

Fe wnaeth y tîm lusgo eu ffordd yn ôl i'r gêm trwy rym ewyllys.

Do, fe guron nhw'r un gwrthwynebwyr yng Nghaerdydd y llynedd, ond cipio gôl trwy gamgymeriad ac yna amddiffyn fel mur oedd yr hanes y noson honno - y tro hwn, roedd Cymru'n llawn haeddu'r fuddugoliaeth.

Doedd heb yn ymgnawdoliad gwell o'r ysbryd na Ben Davies ac Aaron Ramsey.

Fe welodd y ddau gerdyn melyn, sy'n golygu eu bod wedi'u gwahardd o'r rownd gynderfynol yn erbyn Portiwgal nos Fercher nesa, ond chafodd hynny ddim effaith ar chwarae'r ddau - wel do, fe aethon nhw'n well fyth os rhywbeth.

Mae'n anodd meddwl am ddewis gwell i gael y gôl gyntaf - holl bwysig - ddaeth a Chymru yn ôl i'r gêm. Ar ddiwedd y gêm yn erbyn Gogledd Iwerddon, roedd amheuaeth a fyddai Ashley Williams yn chwarae o gwbl, ond y capten oedd yn y man iawn i benio i'r rhwyd.

Doedd clwb Reading ddim yn credu bod Hal Robson Kanu wedi gwneud digon i gynnig cytundeb newydd iddo, ac mae'r blaenwr heb glwb ar hyn o bryd.

Mae'n rhan allweddol o glwb y Cymry, ac fe roddodd ei ail gôl yn y gystadleuaeth obaith am sioc.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Ardal y cefnogwyr Caerdydd

Yn hytrachnag eistedd yn ôl, fe wnaeth y tîm yr hyn yr oedd Chris Coleman wedi addo yn ei gynhadledd newyddion cyn y gêm pan ddywedodd: "...Pan ddaw cyfle i ymosod, fe wnawn ni ymosod gyda'n holl enaid."

Pan ddaeth y drydydd gôl gan Sam Vokes i gadarnhau'r fuddugoliaeth, fe ddechreuodd y dathlu.

Rhaid rhoi clod i gefnogwyr ardderchog Gwlad Belg. Fel y ffefrynnau, mae'n rhaid bod nos Wener wedi bod yn siom aruthrol, ond roedd y Diawled Cochion yn ysgwyd llaw a chofleidio cefnogwyr Cymru ac yn dymuno'r gorau gan gyfadde' bod y fuddugoliaeth yn gwbl haeddiannol.

Fe fydd Cymru felly'n wynebu Portiwgal yn Lyon nos Fercher heb Ramsey a Davies.

Bydd y garfan gyfan am sicrhau bod y ddau ar gael yn y gêm sy'n dilyn...y ffeinal yn y Stade de France.

Mae'r freuddwyd mor agos â hynny at gael ei gwireddu, gyfeillion.