Dathlu canrif ers sefydlu archesgobaeth Babyddol Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
St David's Metropolitan Cathedral, Cardiff

Mae dathliadau yn cael eu cynnal yn Archesgobaeth Babyddol Caerdydd, gan nodi 100 mlynedd ers ei sefydlu.

Dywedodd yr Archesgob George Stack bod 2016 yn ddathliad o'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

"Mae esgobaeth Caerdydd wedi gwneud cyfraniad aruthrol i fywyd a diwylliant y ddinas a'r siroedd," meddai.

"Mae gennym ni tua 50 o eglwysi a 50 o ysgolion ar draws yr ardal felly mae yna deimlad aruthrol o undod rhyngddyn nhw a'r esgobaeth.

Dyma gyfle i "adlewyrchu ar ein hanes", meddai'r Parchedig Peter Collins.

Yn rhan o'r dathliadau bydd Gŵyl Flodau yn cael ei chynnal yn Eglwys Gadeiriol Fetropolitan Caerdydd.

Mae dros 100 o wirfoddolwyr wedi helpu gyda'r gwaith, fydd i'w weld tan ddydd Llun.