Rhybudd gan AS o Gymru y gall Llafur 'beidio bodoli'

  • Cyhoeddwyd
wayne

Mae hi'n "gyfnod tyngedfennol" i'r blaid Lafur yn ei hanes ac fe all hi "beidio bodoli" os nad yw'r ffrae ynghylch yr arweinyddiaeth yn cael ei datrys.

Dyna farn AS Llafur Caerffili, Wayne David, gan ddweud y dylai Jeremy Corbyn ildio'r awenau fel arweinydd yn dilyn wythnos gythryblus i'r blaid.

Yn ôl Mr Corbyn, mae angen i Aelodau Seneddol "barchu" barn aelodau'r blaid sydd wedi ei ethol.

Ond mynnodd Mr David bod safle'r arweinydd yn "anghynaladwy" wedi pleidlais o ddiffyg hyder ynddo gan ASau.

Roedd yn un o sawl aelod i gamu lawr o reng flaen y blaid Lafur wedi'r bleidlais yn y refferendwm i adael yr Undeb Ewropeaidd.

'Anghynaladwy'

Dywedodd Mr David wrth raglen Sunday Supplement Radio Wales ei fod ef a'i gyd aelodau yn "bryderus nad yw'r blaid Lafur yn wrthblaid effeithiol, drefnus o dan arweinyddiaeth Jeremy".

Ychwanegodd: "Rydym wedi gwneud ein gorau i weithio gyda Jeremy.

"Mae safle Jeremy yn anghynaladwy ac rwyf wir yn meddwl y dylem edrych ar y senarios tebygol dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf gan gydnabod bod, er ei fod yn ddyn parchus, bod ei safle fel arweinydd y blaid Lafur wedi dod i ben i bob pwrpas.

"Dyma gyfnod allweddol yn hanes y blaid Lafur.

"Os ydi hi'n rhyfel cartref yn y blaid Lafur, mae hi'n ddigon posib y gall y blaid Lafur beidio bodoli."

Mae Mr Corbyn wedi gwrthod ymddiswyddo, gan ddweud nad oedd gan y cynnig o ddiffyg hyder unrhyw "gyfreithlondeb yn gyfansoddiadol".