Trafod dyfodol ffermio wedi'r bleidlais i adael yr UE

  • Cyhoeddwyd
amaeth

Bydd ffigyrau blaenllaw yn y byd amaeth ac amgylcheddol yn trafod eu blaenoriaethau gyda'r Prif Weinidog ddydd Llun wedi'r bleidlais i adael yr UE.

Bydd arweinwyr yr undebau a pherchnogion busnes cefn gwlad yn cwrdd â Carwyn Jones a'r Ysgrifennydd Materion Gwledig, Lesley Griffiths, ym Mae Caerdydd.

Yn ôl y Prif Weinidog mae sicrhau dyfodol grantiau i ffermwyr yn un o'r pryderon sy'n codi "ar frys" wedi'r refferendwm.

Fe wnaeth ymgyrchwyr Vote Leave ddadlau y byddai Llywodraeth y DU a Chymru yn dylunio system daliadau amaeth newydd, gan ddisodli cymorthdaliadau yr UE, ar ôl gadael.

Bydd dyfodol masnach gyda'r undeb, rheolaeth a rheoliadau hefyd yn cael eu trafod.

Dyma gyfle, meddai Llywodraeth Cymru, i weinidogion gael gwrando ar bryderon pobl.

Yn 2014, cafodd ffermwyr o Gymru £240m mewn taliadau uniongyrchol. Fe wnaeth hanner golled, neu fe fydden nhw wedi, heb rheiny.

Rhwng 2014 a 2020 bydd £957m ar gael drwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig, sy'n rhoi grantiau a benthyciadau i gymunedau gwledig.

Dywedodd cyfarwyddwr Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA) mai'r flaenoriaeth gyntaf yw "sefydlu polisi amaethyddol o'r radd flaenaf".

Ychwanegodd Rebecca Williams bod angen i'r sector "chwarae rhan addas yn arwain y ffordd yn y trafodaethau masnach holl bwysig" sydd i ddod.

Dywedodd llywydd NFU Cymru, Stephen James, ei bod yn bwysig bod gwleidyddion a rheiny yn y sector amaeth yn gweithio gyda'i gilydd gan y byddai'r ddwy flynedd cyn y cynllun i adael yr UE yn "pasio'n sydyn iawn".