Penodi Paul Flynn yn llefarydd y blaid Lafur ar Gymru

  • Cyhoeddwyd
flynnn

Mae Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd wedi cadarnhau ei fod wedi ei benodi yn llefarydd Llafur ar Gymru.

Mae Paul Flynn yn cymryd lle Nia Griffith wedi ei hymddiswyddiad o gabinet cysgodol Jeremy Corbyn ddechrau'r wythnos.

Daw penodiad Mr Flynn, sy'n 81 oed, ac sydd hefyd yn Arweinydd Llafur yn Nhŷ'r Cyffredin, wedi 27 mlynedd ar y meinciau cefn.

Y tro diwethaf iddo fod ar y meinciau blaen oedd fel llefarydd iechyd yn yr 1980au, pan oedd Neil Kinnock yn arwain y blaid Lafur.

'Synhwryol'

"Dw i wedi cael fy mhenodi yn llefarydd ar Gymru, yn ogystal i fy nyletswyddau fel Arweinydd Llafur yn Nhŷ'r Cyffredin," meddai Mr Flynn.

"Mae hi'n swydd dim oriau, sy'n ddi-dâl, ac o bosib, does dim dyfodol (i mi) ynddi, ond mae'n rhaid i rywun gymryd cyfrifoldeb.

"Mae'n drefniant synhwyrol a dwi ddim yn meddwl bod Cymru erioed wedi cael ei chynrychioli'n well ar y fainc flaen."

Y disgwyl yw i Fesur Cymru gael ei drafod ddydd Mawrth a chred Mr Flynn ydi y gall Gweinidogion y Deyrnas Unedig a Chymreig ddod i gytundeb.

Dywedodd hefyd ei fod yn ymwybodol o sylwadau'r Aelodau Seneddol Wayne David a Chris Bryant ddydd Sul ynghylch arweinyddiaeth y blaid.

Er eu bod yn feirniadol o Mr Corbyn, mae Mr Flynn yn dweud ei fod yn "cytuno gyda phopeth maen nhw'n ddweud".