'Dyma ein hamser ni ac rydym eisiau ennill' - Gareth Bale

  • Cyhoeddwyd
baleFfynhonnell y llun, Getty Images

"Dyma ein hamser ni," meddai Gareth Bale mewn cynhadledd newyddion brynhawn Llun, "ac rydym eisiau mynd ymlaen i ennill."

Unwaith eto mae'r dyn sy'n ymddangos yn feistr o gynadleddau newyddion wedi dweud mewn brawddeg yr hyn oedd pawb yng Nghymru am ei glywed, ond roedd ganddo newyddion hefyd i dawelu ofnau.

Doedd Bale ddim yn rhan o'r ymarfer llawn cyn sesiwn y bore, ond wrth ateb cwestiwn am hynny, dywedodd ei fod fymryn yn stiff wedi'r gêm nos Wener a bod y penderfyniad wedi ei wneud i roi diwrnod ychwanegol o orffwys iddo.

"Dyna'r cyfan oedd e...does dim problem o gwbl."

A diolch byth am hynny, medd Cymru gyfan!

Fe gafodd ei holi am Aaron Ramsey a Ben Davies, oedd wedi ymarfer gyda'r garfan, ac roedd yn amlwg dan deimlad.

Dywedodd: "Mae'n erchyll o beth, a ry'n ni'n teimlo drostyn nhw gymaint, ond dydyn nhw ddim yn dangos unrhyw siom, ac maen nhw'n gryf iawn y tu ôl i'r tîm.

"Wrth gwrs mae hynny'n cael effaith ar y tîm - ry'n ni nawr am ennill nid yn unig i'r genedl ac i'r ddraig ar y bathodyn, ond i'r ddau ohonyn nhw hefyd."

Ffynhonnell y llun, AP

Roedd llawer o'r cwestiynau i Bale yn ymwneud a'i gyd-chwaraewr gyda Real Madrid, capten Portiwgal, Cristiano Ronaldo. Daeth ateb gwych arall: "Dyw'r gêm yma ddim am ddau chwaraewr - mae am ddwy genedl.

"Wrth gwrs mae e'n chwaraewr ffantastic, ond fe fyddwn ni ond yn poeni am beth y gallwn ni wneud.

"Mae ein tîm ni i gyd yn sêr sy'n gweithio dros ei gilydd heb ofn. Ry'n ni'n credu mai dyma ein hamser ni ac ry'n ni eisiau mynd ymlaen i ennill."

Bu cwestiwn hefyd am amddiffynnwr dylanwadol Portiwgal, Pepe, sydd hefyd yn Real Madrid, a all fethu'r gêm nos Fercher.Dywedodd Bale: "Mae'n chwaraewr gwych ac yn ddyn gwych oedd yn help mawr i mi pan es i at Real - mi fydd yn golled fawr iddyn nhw os na fydd e'n chwarae.

Fe wnaeth Gareth Bale yr hyn mae e wedi llwyddo i wneud ymhob cynhadledd newyddion hyd yma - osgoi cwestiynau dadleuol yn gelfydd, ond ar yr un pryd dweud tameidiau fydd yn oeri gwaed y gwrthwynebwyr a chynhesu calonnau'r Cymry.

Roedd o wir yn edrych fel ei fod yn methu disgwyl tan nos Fercher - fo a thair miliwn arall!