Nigel Farage i ymddiswyddo fel arweinydd UKIP

Farage Image copyright AP

Mae Nigel Farage wedi cyhoeddi ei fod yn ymddiswyddo fel arweinydd UKIP.

Dywedodd Mr Farage ei fod wedi "gwneud ei ran" yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Dywedodd hefyd fod y blaid mewn "lle eithaf da" a "na fyddai'n newid ei feddwl" am roi'r gorau iddi fel y gwnaeth ar ôl etholiad cyffredinol 2015.

"Mae arwain UKIP wedi bod yn anodd ar adegau, ond roedd pob ymdrech o werth," meddai.

Ychwanegodd Mr Farage ei fod wedi "brwydro i gael ei wlad yn ôl, nawr mae o am gael ei fywyd yn ôl".

Image caption 'Braint' oedd gweithio gyda Nigel Farage, meddai Nathan Gill

Wrth ymateb i'r newydd, dywedodd arweinydd y blaid yng Nghymru, Nathan Gill: "Mae Nigel wedi sefyll i fyny dros ei wlad dro ar ôl tro.

"Mae wedi cyflawni'r hyn yr oedd yn ei fwriadu ei wneud, ac ni all llawer o wleidyddion ddweud hynny. I mi, mae wedi bod yn fraint o gael gweithio gyda Nigel, ac rwy'n falch i allu ei alw yn gyfaill."

Dyw Mr Gill ddim wedi dweud naill ffordd neu'r llall os bydd yn sefyll yn y ras i fod yn arweinydd UKIP ym Mhrydain.

Dywedodd yr Aelod Cynulliad ac arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton, y dylai pawb wnaeth bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd fod yn ddiolchgar i Mr Farage: "Fyddai yna ddim refferendwm oni bai amdano.

"Mae'n ffigwr dadleuol ond os ydych yn ei hoffi neu ei gasáu, mae'n ffigwr deinamig ac yn un o ffigyrau mwyaf gwych sydd yn bodoli yng ngwleidyddiaeth Prydain heddiw.

"Mae ganddo dal lawer i gynnig yn yr ymgyrch i gael Prydain annibynnol. Fe ddylai gael ei urddo'n arglwydd."