Dyn ddisgynodd o falconi ym Majorca yn 'gwella'

Cyhoeddwyd

Mae dyn a ddisgynnodd o falconi gwesty tra ar ei wyliau yn Majorca wedi dod allan o goma, ac wedi dychwelyd i'w gartref yng Nghasnewydd.

Fe gafodd Andrew Phillips, 25 oed, anafiadau difrifol i'w ben ar ddiwrnod cyntaf y gwyliau yn y gyrchfan sy'n lled-adnabyddus i deithwyr ifanc, Magaluf.

Dywedodd ei fam fod yr adeiladwr yn "gwneud yn dda iawn" yn ei gartref ym Mrynglas - ond gallai fod yn flynyddoedd cyn iddo adfer yn llwyr.

Dywedodd Joanne Phillips nad oes gan ei mab unrhyw gof o'r digwyddiad, ac mae'r amgylchiadau yn parhau i fod "yn ddirgelwch".

"Rydym yn credu ei fod wedi llithro oddi ar y balconi, ond nid ydynt yn gwybod yn iawn," meddai.

"Rydym yn falch ei fod yn gartref, a'i fod cystal ag y gall fod."

Treuliodd Phillips bythefnos yn yr ysbyty ar yr ynys Sbaeneg cyn cael ei hedfan adref.

Fe gafodd lawdriniaeth ym Majorca ar gyfer anafiadau i'w lygad, gên, trwyn ac asgwrn ei foch.

"Mae'r meddygon wedi dweud y gall gymryd rhwng chwe mis a 10 mlynedd iddo adfer yn llawn. Mae pob claf yn wahanol," ychwanegodd ei fam.

"Ond mae'n gwneud yn wych. Rydym i gyd mor falch ei fod yn gwneud yn dda iawn."