Lyon: Dinas gêm nesa Cymru. Wedyn Paris?

  • Cyhoeddwyd
Lyon

Lyon - trydedd ddinas Ffrainc y tu ôl i Baris a Marseille.

Mae'r newid o Lille yn syfrdanol. Er bod Lille yn ddinas hyfryd yn ei ffordd ei hun, mae dod i rywle lle mae'r haul yn tywynnu yn gwneud gwahaniaeth i'r ffordd y mae rhywun yn cael argraff gyntaf o'r lle.

Y peth cyntaf sy'n amlwg yw bod Lyon yn ddinas lewyrchus. Mae'n gymysgedd o hen adeiladau godidog, fel yr hen brifysgol ar lan y Rhone, i adeiladau newydd gyda phensaernïaeth wych fel y Musee de Confluence.

Mae'r afon Rhone yn hollti'r ddinas yn ddwy, ac mae hefyd yn ganolbwynt iddi. Ond mae lle i godi adeiladau newydd yn mynd yn brin, a dyna lle mae un rhybudd i gefnogwyr Cymru fydd yn heidio yma ar gyfer nos Fercher.

Mae'r Grand Stade de Lyon yn un newydd agorwyd ym mis Ionawr, ond hyd yn oed ar ddiwrnod arferol mae'n hanner awr o daith ar drafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd yno. Pan fydd miloedd o gefnogwyr Cymru a Phortiwgal yn ceisio gwneud y daith ar yr un pryd, fe allai gymryd llawer hirach.

Disgrifiad o’r llun,
Mae fanzone Lyon ar y Place Bellecour yn y canol
Disgrifiad o’r llun,
Un o'r adeiladau newydd yw'r Musee de Confluence

Yn y Place de Bellecour yng nghanol y ddinas mae ardal y cefnogwyr, ac er bod y stadiwm yn ddigon mawr i dros 58,000, mae'n debyg y bydd llawer yn dod yma i wylio'r gêm.

Yn agos i'r ardal yma mae'r Rue de la Republique, ac oddi ar y stryd yna mae digonedd o lefydd i fwyta ac yfed, heb sôn am ffynnon i'r rhai fydd yn dathlu!

Disgrifiad o’r llun,
Sgwn i fydd rhywun yn dathlu yn y ffynnon ar Rue de la Republique nos Fercher?

A beth am y gêm? Er nad yw pethau fel hyn yn bwysig i'r tîm na llawer o'r cefnogwyr pybyr, fe fydd Cymru yn gallu codi i chweched ar restr detholion y byd gan FIFA os fyddan nhw'n curo Portiwgal - fe fyddai hynny'n uwch na Sbaen a Brasil!

Wedi dweud hynny does dim byd y mae'r tîm yma yn ei gyflawni dan ofalaeth Chris Coleman yn synnu unrhyw un bellach.