Cwest Oliver Floyd: Y tad yn gyrru'r bygi ar y cwrs golff

  • Cyhoeddwyd
Oliver FloydFfynhonnell y llun, Oliver Floyd/Facebook

Mae cwest i farwolaeth dyn 20 oed a fuodd farw ar ôl i fygi fynd mewn i lyn yng ngwesty Celtic Manor wedi clywed mai ei dad oedd yn gyrru'r cerbyd ar y pryd.

Clywodd y rheithgor bod Oliver Floyd yn teithio yn y bygi gyda'i dad a'i fod wedi marw ar ôl mynd yn sownd yn y cerbyd o dan y dŵr fis Mawrth y llynedd.

Tad Mr Floyd, Nicholas Rawlings, oedd yn gyrru pan gollodd rheolaeth.

Roedd y ddau ddyn yn gweithio i gwmni Complete Weed Control South and Central Wales Ltd a'i gwaith oedd lladd chwyn.

Y bwriad oedd eu bod yn chwistrellu cwrs golff Roman Road ond fe gafodd y ddau eu symud i gwrs arall am fod yna bryder y byddai'r bygi yn gadael olion teiar ar y cwrs.

Clywodd y rheithgor ei bod hi wedi bod yn bwrw ac roedd Mr Rawlings yn "pryderu am barhau i chwistrellu'r cwrs 2010 oherwydd yr amodau".

Mae Jim McKenzie, Cyfarwyddwr y Cyrsiau Golff, wedi bod yn rhoi tystiolaeth yn ystod y cwest.

Roedd o'n cwestiynu pam fod Nicholas Rawlings wedi gyrru'r cerbyd ar hyd y llethr am nad oedd yn rhan o'r ardal lle roedden nhw'n chwistrellu.

Dyn "talentog"

Clywodd y rheithgor fod Mr Rawlings wedi sylweddoli fod y cerbyd yn llithro i lawr tuag at y llyn ac roedd wedi dweud wrth ei fab "i gamu allan tu ôl iddo".

Fe aeth gweithwyr eraill i drio helpu Oliver Floyd pan aeth y bygi mewn i'r llyn ond roedd yn sownd.

Dywedodd Wendy James, y crwner cynorthwyol, fod yn rhaid i'r cwest ddigwydd o flaen rheithgor gan fod Mr Floyd wedi marw wrth weithio.

Cafodd y dyn ifanc o Rosan ar Wy ei ddisgrifio fel chwaraewr rygbi brwd a chafodd ei ddisgrifio fel person "talentog" ac "angerddol".

Clywodd y cwest gan fam Mr Floyd, Hayley Floyd, a ddywedodd na fyddai'r teulu "byth yn adfer yn llwyr" wedi eu colled.

Mae'r cwest yn parhau.