Myfyrwyr yn derbyn gwobrau er cof am John Davies a Merêd

  • Cyhoeddwyd
Catrin Howells a Dan Rowbotham

Bydd dau fyfyriwr yn derbyn gwobrau er cof am ddau ysgolhaig blaenllaw yng Nghymru, Dr John Davies a'r Dr Meredydd Evans.

Catrin Howells o Bonterwyd fydd yn derbyn Gwobr John Davies, a hynny am y tro cyntaf, tra bod Dan Rowbotham o Dregaron yn derbyn gwobr flynyddol Merêd.

Mae'r gwobrau yn cael eu rhoi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a bydd y ddau berson ifanc yn derbyn y gwobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Daeth Catrin Howells i'r brig wedi i banel oedd yn cynnwys haneswyr ddyfarnu mai hi oedd wedi ysgrifennu'r traethawd estynedig gorau yn y Gymraeg ym maes Hanes Cymru.

Edrych ar y sefyllfa gyfreithiol oedd Catrin a theitl y darn oedd 'A yw creu Awdurdodaeth Gyfreithiol ar wahân i Gymru bellach yn anorfod?'.

'Trysori am byth'

Dywedodd Catrin: "Bydd yn fraint anhygoel derbyn y wobr hon, ac mae ei hennill am y tro cyntaf yn anrhydedd fawr.

"Roedd y Dr John Davies yn flaengar iawn yn hanes a diwylliant Cymru ac rwy'n hapus fod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydnabod ei gyfraniad.

"Ystyriaf hyn yn goron ar fy nghyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd ac edrychaf ymlaen at gael derbyn y wobr yn ogystal â chael cyfle i ddiolch i deulu'r Dr John Davies yn y brifwyl.''

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r tro cyntaf i'r Coleg rhoi gwobr er cof am Dr John Davies

Clodfori cyfraniad myfyriwr i'r bywyd a diwylliant Cymraeg yw pwrpas Gwobr Mared. Mae Dan Rowbotham yn llywydd Grŵp Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn Llywydd Urdd Gobaith Cymru.

Dywedodd fod yr Urdd wedi rhoi sawl cyfle iddo fel myfyriwr.

Meddai: "Mae cael y wobr hon a derbyn cydnabyddiaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ond yn fwy pwysig, derbyn gwobr yn enw Merêd, yn rhywbeth wnâi drysori am byth, ac rwyf mor ddiolchgar i'r rhai wnaeth fy enwebu."

Ffynhonnell y llun, Iestyn Hughes
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwobr Merêd yn cael ei rhoi yn flynyddol i fyfyriwr sydd yn cyfrannu i'r bywyd a diwylliant Cymraeg