Myfyrwyr yn derbyn gwobrau er cof am John Davies a Merêd

Published

Bydd dau fyfyriwr yn derbyn gwobrau er cof am ddau ysgolhaig blaenllaw yng Nghymru, Dr John Davies a'r Dr Meredydd Evans.

Catrin Howells o Bonterwyd fydd yn derbyn Gwobr John Davies, a hynny am y tro cyntaf, tra bod Dan Rowbotham o Dregaron yn derbyn gwobr flynyddol Merêd.

Mae'r gwobrau yn cael eu rhoi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a bydd y ddau berson ifanc yn derbyn y gwobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Daeth Catrin Howells i'r brig wedi i banel oedd yn cynnwys haneswyr ddyfarnu mai hi oedd wedi ysgrifennu'r traethawd estynedig gorau yn y Gymraeg ym maes Hanes Cymru.

Edrych ar y sefyllfa gyfreithiol oedd Catrin a theitl y darn oedd 'A yw creu Awdurdodaeth Gyfreithiol ar wahân i Gymru bellach yn anorfod?'.

'Trysori am byth'

Dywedodd Catrin: "Bydd yn fraint anhygoel derbyn y wobr hon, ac mae ei hennill am y tro cyntaf yn anrhydedd fawr.

"Roedd y Dr John Davies yn flaengar iawn yn hanes a diwylliant Cymru ac rwy'n hapus fod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cydnabod ei gyfraniad.

"Ystyriaf hyn yn goron ar fy nghyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd ac edrychaf ymlaen at gael derbyn y wobr yn ogystal â chael cyfle i ddiolch i deulu'r Dr John Davies yn y brifwyl.''

image copyrightS4C
image captionDyma'r tro cyntaf i'r Coleg rhoi gwobr er cof am Dr John Davies

Clodfori cyfraniad myfyriwr i'r bywyd a diwylliant Cymraeg yw pwrpas Gwobr Mared. Mae Dan Rowbotham yn llywydd Grŵp Undeb Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn Llywydd Urdd Gobaith Cymru.

Dywedodd fod yr Urdd wedi rhoi sawl cyfle iddo fel myfyriwr.

Meddai: "Mae cael y wobr hon a derbyn cydnabyddiaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ond yn fwy pwysig, derbyn gwobr yn enw Merêd, yn rhywbeth wnâi drysori am byth, ac rwyf mor ddiolchgar i'r rhai wnaeth fy enwebu."

image copyrightIestyn Hughes
image captionMae Gwobr Merêd yn cael ei rhoi yn flynyddol i fyfyriwr sydd yn cyfrannu i'r bywyd a diwylliant Cymraeg