Cymru i lunio polisïau penodol ar amaeth a'r amgylchedd?

  • Cyhoeddwyd
Lesley
Disgrifiad o’r llun,
Mae Lesley Griffiths wedi bod yn cwrdd â chynrychiolwyr o undebau ffermio ym Mae Caerdydd

Mae gan Gymru gyfle i lunio "polisïau penodol Cymreig" ar faterion amgylcheddol a ffermio yn dilyn canlyniad refferendwm Ewrop meddai'r Ysgrifennydd Materion Gwledig.

Mae Lesley Griffiths yn cwrdd â chynrychiolwyr o undebau ffermio, busnesau cefn gwlad a grwpiau amgylcheddol ar gyfer trafodaethau ym Mae Caerdydd.

Dywedodd bod hyn yn gyfle i glywed eu barn am yr heriau sydd yn eu hwynebu yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd ond y "cyfleoedd sydd gennym hefyd".

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi dechrau siarad am Bolisi Amaeth Cymru yn barod.

Disgwyl yr un arian

Esboniodd Ms Griffiths bod sawl polisi, deddfwriaeth a buddsoddiadau o'r Undeb Ewropeaidd sydd yn ymwneud gydag amaeth.

"Bydd fy swyddogion yn edrych yn ofalus iawn i weld beth sydd angen i ni ddatod, beth allwn ni dal defnyddio a lle allwn ni gryfhau'r ddeddfwriaeth," meddai.

"Fe allwn ni gael polisïau penodol Cymreig i'r dyfodol."

Dywedodd yr ysgrifennydd bod canlyniad y refferendwm yn "sefyllfa nad oedden ni eisiau gweld" a bod y farchnad sengl yn allweddol i Gymru gyda 90% o fwydydd a diodydd o Gymru yn cael eu hallforio trwy'r UE.

O ran cymorthdaliadau ffermio a buddsoddiadau ar gyfer cymunedau gwledig dywedodd bod y Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi dweud yn glir wrth David Cameron ei fod yn "disgwyl derbyn bob ceiniog rydym ni wedi cael gan yr UE nawr gan Lywodraeth San Steffan".