Lluniau: Tafwyl 2016

Published

Roedd y tywydd yn sych unwaith eto 'leni ar gyfer Tafwyl. Roedd hi'n benwythnos braf i ddathlu Cymreictod ac wrth gwrs buddugoliaeth hanesyddol tîm pêl-droed Cymru nos Wener! Dyma i chi flas ar y digwyddiadau ar dir Castell Caerdydd trwy lens y ffotograffydd swyddogol Kristina Banholzer. Diolch i Menter Caerdydd am gael rhannu'r lluniau. Mwynhewch!

image captionDoes dim amheuaeth pwy yw arwr y criw yma o Ysgol y Wern
image captionMae yna awyr-cylch braf yn Tafwyl
image captionDryma'r hwyl gorau 'dwi wedi ei gael heddiw!
image captionSwigod bach a swigod mawr
image caption'Fallai mai Balewyl fydd ei henw hi flwyddyn nesa'!
image captionPwy fyddai wedi meddwl fis yn ôl y bydden ni yn dal i Redeg i Paris gyda Chymru a Candelas?
image captionMerched Cyncoed 'ta'r Tyllgoed ydy rhain?
image captionGobeithio na fydd yn rhaid iddo dyfu'n ddyn mawr i weld pêl-droedwyr Cymru'n llwyddo eto ar y llwyfan rhyngwladol
image captionRoedd Alys Williams ymhlith yr artistiaid fu'n perfformio dros y penwythnos
image caption"Dwi newydd weld amddiffynwyr Gwlad Belg wrth y stondin 'hot-dogs'!"
image captionGobeithio mai Portiwgal fydd angen rhain nos Fercher!
image captionBryn Fôn ar lwyfan Tafwyl
image caption"Dwi wedi joio mas draw - wela i chi flwyddyn nesaf"