Lluniau: Tafwyl 2016

joio

Roedd y tywydd yn sych unwaith eto 'leni ar gyfer Tafwyl. Roedd hi'n benwythnos braf i ddathlu Cymreictod ac wrth gwrs buddugoliaeth hanesyddol tîm pêl-droed Cymru nos Wener! Dyma i chi flas ar y digwyddiadau ar dir Castell Caerdydd trwy lens y ffotograffydd swyddogol Kristina Banholzer. Diolch i Menter Caerdydd am gael rhannu'r lluniau. Mwynhewch!

Image caption Does dim amheuaeth pwy yw arwr y criw yma o Ysgol y Wern
Image caption Mae yna awyr-cylch braf yn Tafwyl
Image caption Dryma'r hwyl gorau 'dwi wedi ei gael heddiw!
Image caption Swigod bach a swigod mawr
Image caption 'Fallai mai Balewyl fydd ei henw hi flwyddyn nesa'!
Image caption Pwy fyddai wedi meddwl fis yn ôl y bydden ni yn dal i Redeg i Paris gyda Chymru a Candelas?
Image caption Merched Cyncoed 'ta'r Tyllgoed ydy rhain?
Image caption Gobeithio na fydd yn rhaid iddo dyfu'n ddyn mawr i weld pêl-droedwyr Cymru'n llwyddo eto ar y llwyfan rhyngwladol
Image caption Roedd Alys Williams ymhlith yr artistiaid fu'n perfformio dros y penwythnos
Image caption "Dwi newydd weld amddiffynwyr Gwlad Belg wrth y stondin 'hot-dogs'!"
Image caption Gobeithio mai Portiwgal fydd angen rhain nos Fercher!
Image caption Bryn Fôn ar lwyfan Tafwyl
Image caption "Dwi wedi joio mas draw - wela i chi flwyddyn nesaf"