Alwyn Samuel wedi marw

  • Cyhoeddwyd
Alwyn Samuel

Bu farw Alwyn Samuel, un o ffigyrau mwyaf dylanwadol y byd cerdd dant.

Yn enedigol o Gwmafan, Port Talbot, bu'n byw ym Mangor am 40 mlynedd cyn symud yn ôl i'w fro enedigol.

Bydd yn cael ei gofio gan lawer am ei waith fel prifathro ym Mhontrhydyfen a bu'n gynhyrchydd gyda'r BBC ar gyfer rhaglenni adloniant.

Dywedodd y Parchedig a'r darlledwr R Alun Evans fod ei "gyfraniad i gerdd dant yn aruthrol" a'i fod yn "un o'r arloeswyr i Radio Cymru".

Fe aeth ati i ffurfio parti cerdd dant ym Mhontrhydyfen ac roedd yn "gosod, hyfforddi, beirniadu, yn cefnogi".

'Cyfraniad aruthrol'

Wrth roi teyrnged iddo ar raglen Post Prynhawn dywedodd R Alun Evans: "Fe fu'n Llywydd anrhydeddus i'r ŵyl ym Mhorthcawl yn ddiweddar iawn.

"Roedd ei gyfraniad i gerdd dant yn aruthrol. Hefyd i'w gapel. Roedd yn organydd. Fe fuon ni yn gyd-ddiaconiaid."

Ychwanegodd ei fod yn gymeriad "llawn iawn, yn gwmnïwr ffraeth, yn gyfaill cywir, yn ddyn annwyl ac anrhydeddus ym mhob dim oedd e yn ei wneud".

"Fe gofiaf Alwyn Sam fel un oedd yn graig gadarn i'w gydweithwyr ac i'w deulu."