Euro 2016: Ofergoelion gweithwyr y BBC yn Ffrainc

  • Cyhoeddwyd
Cymru v LloegrFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Y tro diwethaf i'r tîm wisgo'r crysau llwyd - y golled yn erbyn Lloegr yn Lens

Felly fe fydd Cymru'n gwisgo'u crysau llwyd yn erbyn Portiwgal yn y gêm fawr yn Lyon nos Fercher.

Os fyddai rhywun yn ofergoelus, fe fydden nhw'n sylweddoli mai'r unig dro iddyn nhw wisgo'r crysau hyd yma yn Ffrainc oedd yn erbyn Lloegr, pan gollon nhw.

Ac mae pobl sy'n ymwneud â'r byd chwaraeon YN ofergoelus - credwch chi fi!

Does dim angen chwilio ymhellach na rhai o'r bobl sydd allan yn Ffrainc yn dod a'r gystadleuaeth i chi ar deledu, radio ac ar-lein.

Dylan Griffiths sydd wedi sylwebu ar bob un o gemau Cymru ar Radio Cymru.

Fe ddaeth allan gyda dau grys i'w gwisgo mewn gemau, ac fe wisgodd ei grys pinc i'r gêm yn erbyn Slofacia yn Bordeaux... ond yna...

"Fe wnes i wisgo un glas ar gyfer y gêm yn Lens yn erbyn Lloegr ac fe gollon ni," meddai.

"Es 'nôl i'r un pinc ar gyfer gêm Rwsia - Cymru'n ennill ac fe wnes i wisgo'r un pinc eto yn erbyn Gogledd Iwerddon a Gwlad Belg fel yr un pinc fyddai'n sicr o wisgo eto yn erbyn Portiwgal."

Disgrifiad o’r llun,
Crys pinc Dylan Griffiths ar waith - tîm sylwebu Radio Cymru'n dathlu buddugoliaeth

Un o'r peirianwyr sain sy'n sicrhau bod pawb yng Nghymru'n gallu clywed Dylan a'r lleill yw Meic Parry, ac mae wedi gwisgo'r un sanau ar gyfer bob gem.

Doedd Meic ddim am ddatgelu os ydi o wedi golchi'r sanau rhwng gemau, ond mae'n lwcus mai dim ond dwy gêm ar y mwyaf sydd ar ôl i Gymru.

Mae Dafydd Evans wedi bod yn gohebu i Newyddion 9 allan yn Ffrainc, ond fel cefnogwr oedd o yma i ddechrau, gan wisgo'i grys coch Cymru i'r gemau.

Ond ni wisgodd o'r crys ar gyfer y gêm yn erbyn Lloegr!

Oherwydd ei waith, mae Dafydd yn aml yn darlledu'n fyw yn agos at y gic gyntaf, ond mae bellach yn cario'r crys lwcus gydag e er mwyn newid cyn i'r gêm ddechrau.

Disgrifiad o’r llun,
Fydd sanau Meic yn cael ymddangosiad arall ym Mharis nos Sul?

Crys siec sy'n cael ei gwisgo gan Carl Roberts ar ddyddiau'r gemau ac ar gyfer rhaglen Carl ac Alun.

Gan fod Carl yn un arall ofergoelus, fe fydd yr hen grys siec yn gwneud ymddangosiad arall ddydd Mercher yn Lyon.

Yr ofergoeledd rhyfedda efallai yw un Elis James y comedïwr.

Cyn bob gêm hyd yma, mae'n gwneud yn siŵr ei fod yn torri ei 'winedd cyn y gêm.

Elis, mae e wedi gweithio hyd yma - torra di nhw tan fod dim ar ôl!

Disgrifiad o’r llun,
Fydd gan Elis James unrhyw 'winedd ar ôl os gyrhaeddwn ni'r ffeinal?

A beth amdana i?

Oherwydd fy mod i ar ddyletswydd fel arfer yn ardal y cefnogwyr yn ystod bob gêm, dydw i ddim yn mynd i'r stadiwm... bob tro ond un.

Do, mae'n rhaid i mi gyfadde' mod i wedi mynd i'r stadiwm yn Lens ar gyfer gêm Lloegr, felly fyddai ddim yn mynd ar gyfyl y Grande Stade de Lyon nos Fercher!

Jyst rhag ofn ynde...