Ardal gefnogwyr Stadiwm Principality: Mwy o docynnau

  • Cyhoeddwyd
ffans
Disgrifiad o’r llun,
Y dathlu yn ardal gefnogwyr Caerdydd nos Wener

Mae trefnwyr yn dweud bod mwy o docynnau ar gael ar gyfer ardal y cefnogwyr yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ar gyfer y gêm yn erbyn Portiwgal nos Fercher wedi i'r holl docynnau oedd ar gael werthu allan.

Bydd 7,500 o docynnau yn mynd ar werth o 10:00 ddydd Mercher ar wefan y stadiwm.

Fe fydd 27,500 o gefnogwyr yn gwylio'r gêm ar sgrin fawr yn y stadiwm - y mwyaf sy'n bosib oherwydd bod trac radio beiciau modur wedi'i osod yno.

Dywedodd llefarydd: "Y bore 'ma, roedd yna 500 o docynnau ar gael o'r stadiwm ei hun, ond fe werthodd y cyfan o fewn 15 munud."

Caeau Cooper ger Castell Caerdydd oedd lleoliad ardal y cefnogwyr ar gyfer y gemau blaenorol, gyda'r uchafswm o 6,000 yn gwylio'r perfformiadau yn erbyn Gwlad Belg a Rwsia.

Yn ôl Cyngor Caerdydd, mae cyfanswm o bron i 25,000 wedi gwylio'r gemau yno ers dechrau'r bencampwriaeth.

Mae cefnogwyr yn cael eu cynghori i ganiatáu digon o amser iddyn nhw gyrraedd canol y ddinas a'r stadiwm.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor:"Oherwydd bod hyn yn fyr-rybudd, mae'r awdurdodau'n gwneud eu gorau glas i sicrhau y bydd y trefniadau'n galluogi pobl i gyrraedd yn ddiogel, yn ogystal â gadael Caerdydd yn ddiweddarach.

"Cynlluniwch eich siwrnau'n ofalus, cyrhaeddwch y stadiwm yn gynnar a gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod sut rydych chi'n mynd adref ar ôl y gêm."

Bydd Stryd Westgate ar gau rhwng 18:00 a 23:30.

Mae yna rybudd hefyd y bydd mesurau diogelwch llym wrth i bobl fynd i mewn i'r stadiwm. Bydd bagiau'n cael eu harchwilio, allai arwain at oedi pellach.

Ledled Cymru, mae ardaloedd cefnogwyr eraill wedi eu trefnu, gan gynnwys yn Abertawe, Wrecsam, Aberystwyth, Bae Colwyn, Y Rhyl ac Ynys Môn.

Canslo teithiau awyr

Yn y cyfamser, mae pryder ymhlith rhai o gefnogwyr Cymru, ar ôl i reolwyr teithiau awyrennau yn Ffrainc alw streic arall.

Cafodd dros 200 o hediadau i Ffrainc a thros y wlad eu canslo ddydd Mawrth.

Bydd y streic hefyd yn golygu oedi i hediadau eraill, allai effeithio ar drefniadau cefnogwyr sydd am weld y gêm yn Lyon.

Cafodd pedwar o awyrennau oedd i fod i deithio i faes awyr Lyon eu canslo.

Dywed Ryanair eu bod wedi gorfod canslo 102 o hediadau ddydd Mawrth.

Yn ôl Kate Rousseau, newyddiadurwr o Gymru sy'n byw ym Mharis, mae EasyJet wedi canslo 46 o deithiau, gan gynnwys un o Luton i Lyon.

Yn y cyfamser, dywedodd llefarydd ar ran Maes Awyr Caerdydd y bydd 900 o gefnogwyr Cymru yn hedfan i Lyon ddydd Mercher.

Mae cyfanswm o bum taith siarter wedi eu trefnu yn arbennig ar gyfer y gêm.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae pedwar taith awyren i faes awyr Lyon wedi eu canslo

Dywedodd Vince Alm o Ffederasiwn Cefnogwyr Pêl-droed Cymru fod cefnogwyr yn ceisio bob ffordd posib i gyrraedd Lyon mewn pryd.

Mae disgwyl dros 20,000 o gefnogwyr Cymru deithio i Ffrainc.

"Rydym yn awgrymu, o ran y problemau, ei bod hi'n bosib hedfan i Milan a gyrru i Ffrainc, gan fod awyrennau sy'n hedfan i Genefa ac Amsterdam yn llawn," meddai Mr Alm

"Does dim lle ar y fferis, ac mae'r Eurotunnel hefyd yn llawn. Mae popeth yn llawn.

"Rwy'n gwybod am rai sy'n dal y fferi o Portsmouth i Santander, ac yna yn gyrru i Lyon."

Cynyddu gwasanaethau Eurotunnel

Cyhoeddodd rheolwyr Eurotunnel y bydd lle i deithwyr ychwanegol ar eu gwasanaethau ddydd Mawrth a dydd Mercher, a bydd staff ychwanegol hefyd ar ddyletswydd.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Rydym yn gwneud popeth posib er mwyn sicrhau y gall cefnogwyr Cymru fynd drwy'r twnnel ac ymlaen ar eu taith i Lyon."

Dywedodd y cwmni bod disgwyl yr adegau mwyaf prysur rhwng 21:00 nos Fawrth ac amser cinio ddydd Mercher.

"Fydd hwn ddim yn ddydd Mawrth arferol," ychwanegodd.

Bu'n rhaid i gannoedd o gefnogwyr Cymru aros am oriau yn Folkestone cyn gêm Cymru yn erbyn Gwlad Belg nos Wener, oherwydd oedi ar Eurotunnel.