Gwrthdrawiad: 'Cofio am weddill fy mywyd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Kyle Kennedy yn gwadu cyhuddiad o yrru'n beryglus

Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o achosi marwolaeth tad a mab wedi dweud wrth reithgor yn Llys y Goron Caerdydd ei fod yn adnabod y tad.

Mae Kyle Kennedy, 29, o Gaerdydd yn gwadu gyrru'n beryglus ond mae eisoes wedi pledio'n euog i achosi marwolaeth Simon Lewis a'i faban, oedd heb ei eni ar y pryd, drwy yrru'n esgeulus.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar Nos Galan yn Lamby Way, Tremorfa.

Dywedodd Kennedy wrth y llys fod Mr Lewis yn dad bedydd i blentyn ei gefnder.

"Mae hwn yn mynd i fod yn rhan o fy mywyd a bywyd y teulu am weddill fy mywyd," meddai.

Dywedodd wrth y llys ei fod am fod "mor onest â phosib" a'i fod yn estyn ei "gydymdeimlad llwyr i'r teulu."

Colli babi

Bu farw Simon Lewis yn y gwrthdrawiad.

Yn teithio gydag ef, roedd ei wraig Amanda Lewis oedd yn feichiog ar y pryd.

Mae'r llys wedi clywed fod Mrs Lewis wedi cael llawdriniaeth dridiau wedi'r gwrthdrawiad ond iddi golli ei bai.

Yn ôl Mr Kennedy, ni fyddai'r gwrthdrawiad wedi digwydd oni bai fod fan yn cael ei gyrru gan Christopher Jones wedi dod i stop yn sydyn o'i flaen.

Ond fe gyfaddefodd ei fod yn gyrru yn rhy agos i'r cerbyd.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Simon Lewis yn y car gyda'i wraig a'i ferch

Dywedodd pe na bai hynny wedi digwydd, ni fyddai wedi ceisio osgoi'r fan, ac felly wedi gorfod goddiweddyd.

Gofynnodd yr erlynydd, Mathew Cobbe, a oedd e'n credu mai Mr Jones oedd yn bennaf cyfrifol am y farwolaeth.

"Rwy'n gyfrifol am y marwolaethau, rwy'n cymryd cyfrifoldeb llawn," meddai.

Ond fe ddywedodd eto na fyddai'r ddamwain wedi digwydd pe na bai Mr Jones wedi brecio mor arw.

Gwadodd ei fod yn gyrru yn rhy gyflym, at hyd at 70 mya.

"Dim byd tebyg i'r fath gyflymdra," meddai Mr Kennedy.

Mae'r achos yn parhau.