Marwolaeth cwrs golff y Celtic Manor yn 'ddamweiniol'

  • Cyhoeddwyd
Oliver FloydFfynhonnell y llun, Oliver Floyd/Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Oliver Floyd

Mae rheithgor wedi dod i'r casgliad mai marw'n ddamweiniol wnaeth dyn 20 oed, wedi i'r bygi roedd e'n teithio ynddo syrthio i lyn ar dir gwesty'r Celtic Manor ger Casnewydd.

Roedd Oliver Floyd a'i dad Nicholas Rawlings yn gweithio ar gwrs golff y gwesty ym mis Mawrth 2015, pan gollodd Mr Rawlings rheolaeth ar y cerbyd gwistrellu glaswellt roedd e'n ei yrru ar lethr, gan achosi iddo lithro i'r dŵr.

Clywodd y cwest fod Mr Floyd wedi boddi ar ôl i'r cerbyd droi drosodd a'i gaethiwo.

Mewn datganiad yn dilyn y cwest, dywedodd teulu Mr Floyd bod ganddyn nhw bryderon am yr hyn a glywon nhw yn ystod y cwest, a'u bod yn bwriadu cael cyngor cyfreithiol.

Tir gwlyb

Wrth grynhoi, dywedodd Wendy James, Crwner Cynorthwyol Gwent fod y llethr ar ongl o 17.5 gradd, ond na ddylai'r cerbyd fod wedi ei yrru ar lethr mwy nag 14 gradd. Ychwanegodd nad oedd unrhyw arwyddion yn y cerbyd i egluro hynny.

"Roedd y tir yn wlyb," meddai. "Doedd y llethr lle llithrodd y chwistrellydd i'r llyn ddim yn rhan o'r ardal oedd i fod i gael ei chwistrellu."

Daeth y rheithgor i'r casgliad mai damweiniol oedd marwolaeth Mr Floyd.

Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Digwyddodd y ddamwain ar gwrs golff y Celtic Manor.

Dywedodd y Celtic Manor eu bod bellach wedi newid rhai o'u rheolaeth am gynnal a chadw cyrsiau golf, gan gynnwys cyflwyno ardaloedd lle na fydd y glaswellt yn cael ei dorri.

Yn ôl llefarydd ar ran y gwesty, roedden nhw yn gweithredu'r "asesiadau perygl priodol" pan ddigwyddodd y ddamwain.

'Bwlch enfawr'

Mewn datganiad, dywedodd teulu Mr Floyd: "Mae ein bywydau wedi eu dryllio o golli Oliver. Roedd e'n fab cariadus, cellewirys a charedig, ac fe fydd yn cadael bwlch enfawr yn ein bywydau na fydd modd ei lenwi."

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni roedd Mr Floyd yn gweithio iddo, Complete Weed Control Central and South Wales: "Does yna ddim geiriau i fynegi ein tristwch am y ddamwain drasig a ddigwyddodd ar 2 Mawrth 2015. "