Tafwyl: 'Mwy o ymwelwyr nag erioed' yn mynychu'r ŵyl

  • Cyhoeddwyd
Tafwyl

Fe wnaeth fwy o bobl nag erioed fynychu Tafwyl eleni, gyda 36,500 o bobl yn heidio drwy giatiau Castell Caerdydd dros y penwythnos.

Roedd ail ddiwrnod yr ŵyl, dydd Sul, yn fwy prysur nag erioed o'r blaen gyda'r arlwy yn denu 15,500 i'r maes, gan ychwanegu at y 20,000 ddydd Sadwrn a'r 1,000 ddaeth i'r digwyddiadau drwy gydol yr wythnos.

Mae'r trefnwyr, Menter Caerdydd wedi dweud y bydd yr ŵyl yn cael ei chynnal mewn lleoliad gwahanol y flwyddyn nesa' gan fod rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yn cael ei chynnal yn y ddinas.

Bydd yr ŵyl, oedd yn dathlu ei phen-blwydd yn 10 oed eleni, yn dychwelyd i erddi'r castell yn 2018.

Mae arweinydd Cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale wedi dweud y bydd cefnogaeth y cyngor i'r ŵyl yn parhau yn ei lleoliad dros dro newydd ac yna yn y castell.

Ymysg uchafbwyntiau'r ŵyl eleni oedd perfformiadau gan y triawd pop o'r 90au, Eden, a Candelas, fu'n arwain y dorf yn canu anthem swyddogol Radio Cymru ar gyfer Euro 2016, Rhedeg i Paris.

Dywedodd prif weithredwr Menter Caerdydd, Siân Lewis: "Roedd hi'n benwythnos arbennig unwaith eto eleni ac roedd hi'n braf gallu croesawu cymaint o ymwelwyr i ddathlu diwylliant Cymraeg gyda ni.

"Oherwydd digwyddiad arall yng Nghastell Caerdydd yn 2017 bydd Tafwyl yn symud i leoliad newydd am flwyddyn yn unig gyda'r lleoliad i'w gyhoeddi yn y flwyddyn newydd.

"Rydym yn edrych ymlaen at gynnal yr ŵyl mewn lleoliad gwahanol ac yn gobeithio y gallwn ddenu cynifer o ymwelwyr i fwynhau'r ŵyl deuluol unwaith eto."

'Awyrgylch ffantastig'

Roedd yr ŵyl yn croesawu llysgennad newydd eleni hefyd, gyda chyn-ddrymiwr y band roc Flaming Lips, Kliph Scurlock yn ymuno â Huw Stephens, Matthew Rhys, Alex Jones a Rhys Patchell.

"Mae Tafwyl yn ŵyl wych a'r awyrgylch yn ffantastig - mor groesawgar a chymaint yn mynd ymlaen," meddai Kliph.

"Dwi wedi clywed cymaint o gerddoriaeth dda - rhai bandiau dwi eisoes yn gwybod amdanyn nhw a lot o fandiau newydd."