Diffyg tystiolaeth o drosedd rhyw

  • Cyhoeddwyd
heddlu

Ni fydd achos yn parhau yn erbyn myfyriwr oedd wedi ei gyhuddo o drosedd rhyw yng Nghaerdydd y llynedd.

Cafodd Khalid Alahmadi, 23, oedd yn byw ar Stryd Biwt, ei gyhuddo o ymosod ar ferch ifanc yng Ngerddi'r Orsedd ar 24 Medi 2015.

Y disgwyl oedd y byddai Mr Alahmadi yn sefyll ei brawf am yr eildro, wedi i reithgor fethu â dod i ddyfarniad fis Mawrth diwethaf.

Ni chafodd tystiolaeth newydd ei gyflwyno gan yr erlyniad yn yr achos, ac fe gafodd y cyhuddiad ei ollwng.

Yn dilyn y gwrandawiad, fe gerddodd Mr Alahmadi yn rhydd o Lys y Goron Caerdydd.