Jo Blog ac Euro 2016

  • Cyhoeddwyd
cefnogwyr

Oes, mae 'na faneri ar y sgwter ond mae llwyddiant Cymru yn Euro 2016 wedi cynhyrfu ein colofnydd gwadd Jo Blog am reswm arall:

Fi oedd y cyntaf ffordd acw i gael mobility scooter a rwan mae gan bawb un. Wel, lot fawr o bobl beth bynnag. I ddechrau roedd pawb yn gwgu arna'i yn methu deall be o'n i'n 'neud ar y palmant, methu deall be o'n i'n 'neud ar y ffordd fawr, gwrthod gwneud lle i mi. Ond rwan mae pawb wrthi. Mae rhai o'r rhai newydd yn cwyno. Dwi jyst yn gwneud wep sy'n dweud, "ddylech fod wedi bod yma yn y bad old days."

Ac mae'n siŵr bod yna elfen o hynny allan yn Ffrainc yn does?

Mae'n rhaid bod yna rhyw pecking-order.

A dwi'n ame mai'r ceiliog sydd ar ben y domen yw'r awdur a'r cefnogwr brwd Dewi Prysor.

Disgrifiad o’r llun,
Fydd Dewi Prysor (dde) yn cael clochdar am fuddugoliaeth arall i Gymru yn Euro 2016?

Alla'i ddychmygu Dewi'n eistedd yno yn edrych ar yr holl rieni sy' wedi bod mor chwyldroadol a thynnu eu plant o'r ysgol... £120 y diwrnod ar ben yr holl gostau eraill? Y merched. Y dynion canol oed sydd newydd ymddeol yn teithio yn eu camper vans taclus a'u pensiwn wedi ei smwddio yn eu rycsac, yr hanesydd pêl-droed, yr Athro Geraint Jenkins a'i wraig yn topio'r tan i fyny yn mynd o un gwesty pedair seren i'r llall, yn ôl a blaen ledled Ffrainc. Myfyrwyr eiddil yn gwybod y cyfan ac yn ychwanegu at eu student loan, a beirdd, blydi beirdd ac actorion a chantorion o fri - ymhobman!

Elin Jones a Carwyn Jones yn canu "Don't take me home, Please don't take me home, I just don't want to go to work...." Gweld dim bai arnyn nhw a'r blydi llanast maen nhw wedi ei adael ar ôl yng Nghymru - diolch byth am bêl-droed ddywedwn i.

Disgrifiad o’r llun,
Dewch hogia!: Yr Athro Geraint H Jenkins, Y Prifardd Llion Jones a Llywydd y Cynulliad, Elin Jones yn cefnogi bechgyn Coleman yn Ffrainc.

Alla'i ddychmygu Dewi'n eistedd yno, wedi'i ryffio'i ers mis, wedi colli ei lais, ei rasal a'i deodorant ers pythefnos, yn ysu i daflu peint drud dros sanau gwyn rhyw glerc bach sydd newydd ymddeol a gweiddi 'Where were you when we were sh***?!'

Ac yn meddwl am y tripiau hynny gefn gaeaf oer a gwlyb i ddwyrain Ewrop lle roedd holl gefnogwyr Cymru yn ffitio i mewn i un bar drewllyd sdici a bod rhaid bod yn barod am uffern o gwffas cyn mynd adref. Dim mo'r blydi canu neis neis 'ma!

Ond dwi'n siŵr ei fod o'n joio hefyd. Ac mae o a phob Prysor arall yn haeddu joio a chlochdar ar ben eu tomen. Dyma'r tâl am flynyddoedd o gefnogi pan nad oedd pethau cystal.

A'r pris am hynny ydy gorfod rhannu'r profiad efo llwyth o gefnogwyr tywydd teg. Ella bod nhw wedi bod yn filwyr troed caled ond erbyn hyn maen nhw'n llysgenhadon ardderchog. Gobeithio y bydd ganddyn nhw swyddi a phriodasau a chynilion i fynd yn ôl atyn nhw wythnos nesa, ac na fydd y felan yn rhy filain efo nhw.

O'n i'n gweld bod baneri ceir Lloegr i lawr i 10c yn Morrisons Bangor erbyn hyn a baneri Cymru bron â gwerthu allan. Mae pawb â baneri ar eu car erbyn heddiw. Ond roedd fy un i ar y mobility scooter wythnos cyn i'r bencampwriaeth ddechrau. All neb ail-greu'r authentic look sydd yna i faner sydd wedi raflo a cholli ei lliw yn y tywydd. Felly dwi'n gwybod mod i'n cefnogi cyn bod pawb arall wedi neidio ar y bandwagon.

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym ni erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!