Canlyniadau dydd Sadwrn 30 Gorffennaf / Results for Saturday 30 July

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn 30 Gorffennaf a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 30 July and clips of the competitions.

Bandiau Pres Dosbarth 4 (Cystadleuaeth rhif 14) / Brass Bands Section 4 (Competition number 14)

Disgrifiad,

Bandiau Pres Dosbarth 4 (14) / Brass Bands Section 4 (14)

1. Seindorf Arian yr Oakeley

2. Band Rhondda Uchaf

3. Band Arian Oakdale

Bandiau Pres Dosbarth 3 (13) / Brass Bands Section 3 (13)

Disgrifiad,

Bandiau Pres Dosbarth 3 (13) / Brass Bands Section 3 (13)

1. Band Pres Brynbuga

2. Band Ieuenctid Abertyleri a'r Cylch

3. Band Arian Llansawel

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (101) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (101)

Disgrifiad,

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (101) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (101)

1. Rhyfelwyr Llwythol

2. Ysgol Ddawns Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

3. Ysgol Ddawns Janet Denney - Tîm Maisie

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed (99) /Individual Disco, Hip Hop or Street Dance under 12 (99)

Disgrifiad,

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed (99)

1. Jodie Garlick

2. Freya Murray

3. Lowri Williams

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (201) / Choral Competition (201)

Disgrifiad,

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (201) / Choral Competition (201)

1. Côr Caerdydd

2. Côr Crymych a'r Cylch

3. Criw Harmo-Ni

Bandiau Pres Dosbarth 2 (12) / Brass Bands Section 2 (12)

Disgrifiad,

Bandiau Pres Dosbarth 2 (12) / Brass Bands Section 2 (12)

1. Seindorf Arian Deiniolen

2. Band Pres Dinas Caerdydd (Melingriffith)

3. Band Pres Ogmore Valley

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (100) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (100)

Disgrifiad,

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (100)

1. Lowri a Jodie

2. Caitlin ac Elin

3. Lia ac Anya

Dawns Greadigol/Cyfoes i Grŵp (97) / Group Creative/Modern Dance (97)

Disgrifiad,

Dawns Greadigol/Cyfoes i Grŵp (97) / Group Creative/Modern Dance (97)

1. Ysgol Ddawns Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Prif Gystadlaethau yr adran Celfyddydau Gweledol / Main Prizes in the Visual Arts section

Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain / The Gold Medal for Fine Arts

Richard Bevan

Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio / The Gold Medal for Craft and Design

Lisa Krigel

Y Fedal Aur am Bensaernïaeth / The Gold Medal for Architecture

Hall + Bednarczyk

Canlyniad o'r Tŷ Gwerin / Result from Tŷ Gwerin

Unawd ar unrhyw offeryn acwstig (10) / Solo on any folk instrument (10)

1. Math Roberts

2. Cerys Hickman a Iestyn Tyne