Canlyniadau dydd Sadwrn 30 Gorffennaf / Results for Saturday 30 July

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn 30 Gorffennaf a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 30 July and clips of the competitions.

Bandiau Pres Dosbarth 4 (Cystadleuaeth rhif 14) / Brass Bands Section 4 (Competition number 14)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bandiau Pres Dosbarth 4 (14) / Brass Bands Section 4 (14)

1. Seindorf Arian yr Oakeley

2. Band Rhondda Uchaf

3. Band Arian Oakdale

Bandiau Pres Dosbarth 3 (13) / Brass Bands Section 3 (13)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bandiau Pres Dosbarth 3 (13) / Brass Bands Section 3 (13)

1. Band Pres Brynbuga

2. Band Ieuenctid Abertyleri a'r Cylch

3. Band Arian Llansawel

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (101) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (101)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (101) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (101)

1. Rhyfelwyr Llwythol

2. Ysgol Ddawns Canolfan Celfyddydau Aberystwyth

3. Ysgol Ddawns Janet Denney - Tîm Maisie

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed (99) /Individual Disco, Hip Hop or Street Dance under 12 (99)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed (99)

1. Jodie Garlick

2. Freya Murray

3. Lowri Williams

Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (201) / Choral Competition (201)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru (201) / Choral Competition (201)

1. Côr Caerdydd

2. Côr Crymych a'r Cylch

3. Criw Harmo-Ni

Bandiau Pres Dosbarth 2 (12) / Brass Bands Section 2 (12)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bandiau Pres Dosbarth 2 (12) / Brass Bands Section 2 (12)

1. Seindorf Arian Deiniolen

2. Band Pres Dinas Caerdydd (Melingriffith)

3. Band Pres Ogmore Valley

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (100) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (100)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (100)

1. Lowri a Jodie

2. Caitlin ac Elin

3. Lia ac Anya

Dawns Greadigol/Cyfoes i Grŵp (97) / Group Creative/Modern Dance (97)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Greadigol/Cyfoes i Grŵp (97) / Group Creative/Modern Dance (97)

1. Ysgol Ddawns Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Prif Gystadlaethau yr adran Celfyddydau Gweledol / Main Prizes in the Visual Arts section

Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain / The Gold Medal for Fine Arts

Richard Bevan

Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio / The Gold Medal for Craft and Design

Lisa Krigel

Y Fedal Aur am Bensaernïaeth / The Gold Medal for Architecture

Hall + Bednarczyk

Canlyniad o'r Tŷ Gwerin / Result from Tŷ Gwerin

Unawd ar unrhyw offeryn acwstig (10) / Solo on any folk instrument (10)

1. Math Roberts

2. Cerys Hickman a Iestyn Tyne

Canlyniadau'r wythnos / The week's results

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes and Tŷ Gwerin

Prif seremonïau'r wythnos

Mwy o'r Eisteddfod Genedlaethol ar BBC Cymru Fyw / More from the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw