Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed (99) / Individual Disco, Hip Hop or Street Dance under 12 (99)
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed (99)

30 Gorffennaf 2016 Diweddarwyd 18:50 BST

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dan 12 oed (99) /Individual Disco, Hip Hop or Street Dance under 12 (99)

1. Jodie Garlick

2. Freya Murray

3. Lowri Williams