Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dros 12 oed (98) /Individual Disco, Hip Hop or Street Dance over 12 (98)
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dros 12 oed (98)

31 Gorffennaf 2016 Diweddarwyd 18:38 BST

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dros 12 oed (98) /Individual Disco, Hip Hop or Street Dance over 12 (98)

1. Ioan Wyn Williams

2. Eurgain Lloyd

3. Elin John