Canlyniadau dydd Sul 31 Gorffennaf / Results for Sunday 31 July

Holl ganlyniadau dydd Sul 31 Gorffennaf a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Sunday 31 July and clips of the competitions.

Bandiau Pres Pencampwriaeth - Dosbarth 1 (Cystadleuaeth rhif 11) / Brass Bands Championship - Section 1 (Competition number 11)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Bandiau Pres Pencampwriaeth - Dosbarth 1 (11) / Brass Bands Championship - Section 1 (11)

1. Band Tref Tredegar

2. Band Arian Llaneurgain

3. Band Pres Port Tywyn

Côr heb fod yn llai na 20 mewn nifer (25) / Choir of no fewer than 20 members (25)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr heb fod yn llai na 20 mewn nifer (25)

1. Côr Bro Meirion

2. Cywair

3. Côr Dyffryn Dyfi

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dros 12 oed (98) /Individual Disco, Hip Hop or Street Dance over 12 (98)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd dros 12 oed (98)

1. Ioan Wyn Williams

2. Eurgain Lloyd

3. Elin John

Dawns Greadigol/Cyfoes Unigol (96) / Solo Creative/Modern Dance (96)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Dawns Greadigol/Cyfoes Unigol (96) / Solo Creative/Modern Dance (96)

1. Ioan Wyn Williams

2. Lowri Williams

3. Eurgain Lloyd

Canlyniadau o'r Pagoda / Results from the Pagoda

Unawd Telyn dan 16 oed (77) / Harp solo under 16 yrs (77)

1. Aisha Palmer

2. Heledd Wynn Newton

3. Alaw Grug Evans

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (73) / Woodwind solo under 16 yrs (73)

1. Katie Bartels

2. Millie Jones

Unawd Pres dan 16 oed (76) / Brass solo under 16 yrs (76)

1. Ela Hâf Williams

2. Gabriel Tranmer

3. Tomos Llywelyn Herd

Unawd Piano dan 16 oed (75) / Piano solo under 16 yrs (75)

1. Tomos Boyles

2. Erin Aled

3. Gwydion Rhys

Unawd Llinynnau dan 16 oed (74) / Strings solo under 16 yrs (74)

1. Serenni Morgan

2. Eirlys Lovell-Jones

3. Gwydion Rhys

Canlyniad o'r Tŷ Gwerin / Result from Tŷ Gwerin

Cyflwyno Cân Werin Hunangyfeiliant (202) / Self-accompanied Folk Song Competition (202)

1. Meurig Williams

2. Catrin O'Neill

3. Siân Francis

Canlyniadau'r wythnos / The week's results

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes and Tŷ Gwerin

Prif seremonïau'r wythnos

Mwy o'r Eisteddfod Genedlaethol ar BBC Cymru Fyw / More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw