Canlyniadau dydd Llun 1 Awst / Results for Monday 1 August

  • Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Llun 1 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau a phrif seremoni'r dydd

All the results from Monday 1 August and clips of the competitions and the day's main ceremony.

Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Disgrifiad,

Elinor Gwynn yw enillydd Coron Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau

Elinor Gwynn

Llefaru Unigol dan 12 oed (Cystadleuaeth rhif 138) / Solo Recitation under 12 yrs (Competition number 138)

Disgrifiad,

Llefaru Unigol dan 12 oed (138) / Solo Recitation under 12 yrs (138)

1. Jac Williams

2. Peredur Hedd Llywelyn

3. Gwennan Hopkins

Unawd dan 12 oed (54) / Solo under 12 yrs (54)

Disgrifiad,

Unawd dan 12 oed (54) / Solo under 12 yrs (54)

1. Ioan Joshua Mabbutt

2. Alwena Mair Owen

3. Guto Jenkins

Deuawd Offerynnol Agored (57) / Instrumental Duet - Open (57)

Disgrifiad,

Deuawd Offerynnol Agored (57) / Instrumental Duet - Open (57)

1. Anwen a Lleucu

2. Rowenna a Georgina

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

Disgrifiad,

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

1. Zara Evans

2. Siwan Mair Jones

3. Elain Rhys Iorwerth

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

Disgrifiad,

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

1. Lowri Anes Jarman

2. Lwsi Roberts

3. Osian Trefor Hughes

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (140) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (140)

Disgrifiad,

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (140)

1. Leisa Gwenllian

2. Mali Elwy Williams

3. Twm Aled

Unawd i Ferched 12-16 oed (52) / Girls' Solo 12-16 yrs (52)

Disgrifiad,

Unawd i Ferched 12-16 oed (52) / Girls' Solo 12-16 yrs (52)

1. Siwan Hedd Mason

2. Beca Fflur Williams

3. Glesni Rhys Jones

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (53) / Boys' Solo 12-16 yrs (53)

Disgrifiad,

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (53) / Boys' Solo 12-16 yrs (53)

1. Tegid Goodman-Jones

2. Llyr Ifan Eirug

3. Gronw Ifan Elis Griffith

Llefaru Unigol 12-16 oed (137) / Solo Recitation 12-16 yrs (137)

Disgrifiad,

Llefaru Unigol 12-16 oed (137) / Solo Recitation 12-16 yrs (137)

1. Efa Prydderch

2. Anest Non Eirug

3. Steffan Alun Leonard

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (72) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (72)

Disgrifiad,

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed (72) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (72)

Ela Hâf Williams

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo 12-16 yrs (23)

Disgrifiad,

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo 12-16 yrs (23)

1. Llyr Ifan Eirug

2. Owain John Jones

3. Sophie Jones

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk Song Solo 12-16 yrs (6)

Disgrifiad,

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk Song Solo 12-16 yrs (6)

1. Mali Elwy Williams

2. Beca Fflur Williams

3. Siwan Hedd Mason

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation in words, dance and song (8)

Disgrifiad,

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (8) / Presentation in words, dance and song (8)

1. Aelwyd yr Ynys ac Adran Bro Alaw

2. Ysgol Gyfyn Gwynllyw

Monolog i rai 12-16 oed (111) / Monologue 12-16 yrs (111)

Disgrifiad,

Monolog i rai 12-16 oed (111) / Monologue 12-16 yrs (111)

1. Leisa Gwenllian

2. Ela Pari

3. Morgan Llewelyn-Jones

Canlyniad o'r Pagoda / Result from the Pagoda

Cyfeilio ar y Piano (55) / Piano Accompanying (55)

1. Anne Collard