Tata: Oedi yn y broses o werthu Port Talbot

  • Cyhoeddwyd
gwaith durFfynhonnell y llun, Reuters

Mae'r BBC yn deall bod disgwyl i gwmni dur Tata gyhoeddi ddydd Gwener y bydd yna oedi yn y broses o werthu y rhan fwyaf o'r busnes yn y DU, gan gynnwys safle Port Talbot.

Er hynny, mae dal disgwyl y bydd y cwmni yn gwerthu'r busnes cynhyrchu dur arbenigol sy`n cyflogi 2,000 o bobl yn Harlepool, Rotherham a Stocksbridge.

Deëllir bod Tata bellach yn llai pryderus am geisio gwerthu ar frys, wedi cynnydd ym mhris dur, a sawl addewid o gymorth gan Lywodraeth y DU.

Ond dyw hi ddim yn glir eto beth fydd dyfodol dros 9,000 o weithwyr y cwmni.

Cam 'synhwyrol'

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, y byddai oedi yn gam "synhwyrol".

Yn siarad cyn cyfarfod gyda Tata a'r Ysgrifennydd Busnes, Sajid Javid, dywedodd: "Mae'r brys oedd yn bodoli rhai wythnosau yn ôl wedi dod i ben yn rhannol oherwydd rhan yr undebau a'r llywodraeth mewn trafodaethau.

"Bydd Brexit yn cael effaith ac mae Tata eisiau ystyried hynny."