Torri rheol cyfrinachedd: Diswyddo nyrs

  • Cyhoeddwyd
bwrdd iechyd hywel dda

Mae nyrs wedi colli ei swydd ar ôl edrych ar gofnodion meddygol cyfrinachol cleifion mewn ysbyty.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi ymddiheuro gan ddweud ei fod wedi synnu gyda'r digwyddiad.

Mae`r Bwrdd yn dweud eu bod yn ystyried y mater fel un "difrifol iawn", ac wedi gofyn i`r Comisiynydd Gwybodaeth i gynnal ymchwiliad annibynnol.

Does dim gwybodaeth ynglŷn â faint o gleifion sydd wedi eu heffeithio, a dyw enw'r nyrs ddim wedi ei ryddhau.

Ymddiheuro

Mae`r Bwrdd Iechyd wedi cadarnhau na chafodd cofnodion eu newid, ac nad oedd tystiolaeth bod y nyrs wedi gwneud unrhyw beth ond darllen y cofnodion.

Fe ddaeth y digwyddiad i'r amlwg ddiwedd y llynedd, gyda'r Bwrdd sy'n gwasanaethu rhyw 370,000 o bobl yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cynnal adolygiad.

Mae`r Prif Weithredwr Steve Moore wedi ymddiheuro "bod cyn aelod o staff... wedi ymddwyn yn y fath fodd."

Mae llinell gymorth wedi ei sefydlu i gleifion sydd am drafod y digwyddiad.

Y rhif yw 0800 804 8787, ac fe fydd y llinell ar agor rhwng 17:00 a 21:00 Llun i Gwener, a 09:00 a 16:00 Sadwrn a Sul tan 21 Gorffennaf.