Canlyniadau dydd Mawrth 2 Awst // Results for Tuesday 2 August

Holl ganlyniadau dydd 2 Mawrth Awst a chlipiau fideo o'r cystadlaethau.

All the results from Tuesday 2 August and video clips of the competitions.

Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Gwobr Goffa Daniel Owen / Daniel Owen Memorial Prize

Guto Dafydd

Grŵp offerynnol neu offerynnol a lleisiol (Cystadleuaeth rhif 9) / Instrumental or instrumental and vocal group (Competition number 9)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Grŵp offerynnol neu offerynnol a lleisiol (9)

1. Tawerin

2. Sesiwn Caerdydd

Unawd i Ferched 16-19 oed (50) / Girls' Solo 16-19 yrs (50)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd i Ferched 16-19 oed (50) / Girls' Solo 16-19 yrs (50)

1. Tesni Jones

2. Manon Ogwen Parry

3. Elan Meirion

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (51) / Boys' Solo 16-19 yrs (51)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd i Fechgyn 16-19 oed (51) / Boys' Solo 16-19 yrs (51)

1. Rhys Meilyr

2. Aron Wyn Parry

3. Gwern Llyn Brookes

Deialog (109) / Dialogue (109)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Deialog (109) / Dialogue (109)

1. Gwion a Math

2. Rebecca Hayes ac Aron Cynan

3. Elen a Sioned

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5) / Folk Song Solo 16-21 yrs (5)

1. Emyr Lloyd Jones

2. Rhydian Jenkins

3. Ruth Erin Roberts

Unawd Bariton / Bas 19-25 oed (45) / Baritone / Bass Solo 19-25 yrs (45)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Bariton / Bas 19-25 oed (45) / Baritone / Bass Solo 19-25 yrs (45)

1. Steffan Lloyd Owen

2. John Ieuan Jones

3. Emyr Lloyd Jones

Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams - er clod / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal Presentation

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seremoni Cyflwyno Medal Syr T H Parry-Williams

Mair Carrington Roberts, Llanfairpwll, Ynys Môn

Unawd Soprano 19-25 oed (42) / Soprano Solo 19-25 yrs (42)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Soprano 19-25 oed (42) / Soprano Solo 19-25 yrs (42)

1. Heulen Cynfal

2. Ffion Edwards

3. Erin Gwyn Rossington

Llefaru Unigol 16-21 oed (136) / Solo Recitation 16-21 yrs (136)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Llefaru Unigol 16-21 oed (136) / Solo Recitation 16-21 yrs (136)

1. Cai Fôn Davies

2. Nest Jenkins

3. Lois Angharad Williams

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)

1. Rhys Meilyr

2. Cai Fôn Davies

3. Dafydd Wyn Jones

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (29) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (29)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (29)

1. Côr Hen Nodiant

2. Cantorion Porth yr Aur

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (139) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (139)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (139)

1. Elen Fflur Davies

2. Steffan Rhys Hughes

3. Cai Fôn Davies

Canu Emyn i rai dros 60 oed (39) / Hymn singing for those over 60 yrs (39)

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Canu Emyn i rai dros 60 oed (39)

1. Glynn Morris

2. Gwynne Jones

3. David Maybury

Canlyniadau o'r Pagoda / Results from the Pagoda

Unawd telyn 16-19 oed (71) / Harp solo 16-19 yrs (71)

1. Anwen Mai Thomas

2. Rhys Whatty

3. Cerys Eleri Ree

Unawd piano 16-19 oed (69) / Piano solo 16-19 yrs (69)

1. Martha Powell

Unawd chwythbrennau 16-19 oed (67) / Woodwind solo 16-19 yrs (67)

1. Lleucu Parri

2. Ioan Price

Canlyniadau'r wythnos / The week's results

Canlyniadau'r Pagoda, Maes D, Theatr y Maes a'r Tŷ Gwerin / Results from the Pagoda, Maes D, Theatr y Maes and Tŷ Gwerin

Prif seremonïau'r wythnos

Mwy o'r Eisteddfod Genedlaethol ar BBC Cymru Fyw / More of the Eisteddfod on BBC Cymru Fyw